Pakadto ha sulod

Ginsaysay an mga Bersikulo han Biblia

Hibaroi an tinuod nga kahulogan han kilala nga mga bersikulo ngan mga pulong ha Biblia. Hibaroi an dugang nga impormasyon han mga bersikulo samtang ginbabasa mo an konteksto hito. Pahilaroma an imo pagsabot ha bulig han mga footnote ngan mga cross-reference.

Genesis 1:1 Ginsaysay—“Ha Tinikangan Ginlarang han Dios an Langit Ngan an Tuna”

Ano an duha nga importante nga kamatuoran an ginsusumat hinin tinikangan nga mga pulong han Biblia?

Exodo 20:12 Ginsaysay—“Pasidunggi an Imo Tatay Ngan an Imo Nanay”

Pinaagi ha pagdugang hin saad hito nga sugo, naghatag hiya hin dugang nga rason ha pagsunod hito.

Isaias 41:10 Ginsaysay—​“Diri Ka Mahadluk, Kay Ako Upud ha Imo”

Naggamit hi Jehova hin tulo nga ekspresyon nga nagpapatapod ha iya maunungon nga mga magsiringba han iya suporta.

Jeremias 29:11 Ginsaysay—“Ako La an Maaram han Akon mga Larang Para ha Iyo”

May espisipiko ba nga plano an Dios ha tagsa nga indibiduwal?

Mateo 6:34 Ginsaysay—“Diri Kamo Mangarit Tungud han Buwas nga Adlaw”

Diri iginpapasabot ni Jesus nga diri na kita sadang magplano para ha maabot nga panahon.

Marcos 1:15 Ginsaysay—“Haraniay Na an Ginhadian han Dyos”

Iginpapasabot ba ni Jesus nga nagtikang na magmando an Ginhadian?

Roma 10:13 Ginsaysay—“Magtawag ha Ngaran han Ginoo”

Gintagan han Dios an ngatanan nga tawo hin oportunidad nga matalwas ngan magkaada kinabuhi nga waray kataposan, anoman an ira nasyonalidad, lahi, o kahimtang ha sosiedad.