Komon nga mga Pakiana Mahitungod ha mga Saksi ni Jehova

May Kalugaringon ba nga Biblia an mga Saksi ni Jehova?

An paggamit hin iba-iba nga hubad han Biblia makakapauswag han imo pag-aram ha Biblia. May tulo nga rason nga maopay gamiton an Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan ha imo pag-aram.

May Kalugaringon ba nga Biblia an mga Saksi ni Jehova?

An paggamit hin iba-iba nga hubad han Biblia makakapauswag han imo pag-aram ha Biblia. May tulo nga rason nga maopay gamiton an Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan ha imo pag-aram.

Pira Kadamu an mga Saksi ni Jehova ha Bug-os nga Kalibotan?

Hibaroi kon paonan-o namon gin-iihap an kadamu han mga membro han kongregasyon.

Paonan-o Ako Magigin Usa han mga Saksi ni Jehova?

An Mateo 28:19, 20 nag-uunabi han tulo nga pitad.

Ano an Gintotoohan han mga Saksi ni Jehova?

Hibaroi an halipot nga pagsaysay han 15 han amon nangunguna nga gintotoohan.

Pira Kadamu an mga Saksi ni Jehova ha Bug-os nga Kalibotan?

Hibaroi kon paonan-o namon gin-iihap an kadamu han mga membro han kongregasyon.

Paonan-o Ginsusuportaran an Buruhaton han mga Saksi ni Jehova?

Hibaroi kon paonan-o padayon nga nag-uuswag an pagsangyaw ha bug-os nga kalibotan bisan waray pangulekta o paghatag han ikanapulo.

Kay Ano nga Nagsasangyaw an mga Saksi ni Jehova ha Kada Balay?

Hibaroi kon ano an iginsugo ni Jesus ha iya siyahan nga mga disipulo.

Kay Ano nga Nagsasangyaw an mga Saksi ni Jehova Bisan ha mga Tawo nga May-ada Na Relihiyon?

Ano an nag-aaghat ha amon nga magsangyaw bisan ha mga tawo nga may-ada na relihiyon?

Ano an Pag-aram ha Biblia?

Hibaroi an baton ha mga pakiana mahitungod ha amon libre nga programa han pag-aram ha Biblia.

May Kalugaringon ba nga Biblia an mga Saksi ni Jehova?

An paggamit hin iba-iba nga hubad han Biblia makakapauswag han imo pag-aram ha Biblia. May tulo nga rason nga maopay gamiton an Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan ha imo pag-aram.

May Igindidiri ba an mga Saksi ni Jehova nga Partikular nga Pelikula, Libro, o Kanta?

Ano nga importante nga mga prinsipyo an sadang ikonsiderar han usa nga Kristiano kon nagpipili hin kaliawan?

Pira Kadamu an mga Saksi ni Jehova ha Bug-os nga Kalibotan?

Hibaroi kon paonan-o namon gin-iihap an kadamu han mga membro han kongregasyon.

Paonan-o Ako Magigin Usa han mga Saksi ni Jehova?

An Mateo 28:19, 20 nag-uunabi han tulo nga pitad.