Pakadto ha sulod

Ano an Pag-aram ha Biblia nga Igintatanyag han mga Saksi ni Jehova?

Ano an Pag-aram ha Biblia nga Igintatanyag han mga Saksi ni Jehova?

 An mga Saksi ni Jehova nagtatanyag hin praktikal nga paagi para mahibaro ka han igintututdo han Biblia. An amon programa han pag-aram ha Biblia makakabulig ha imo nga:

  •   Magkaada malipayon nga kinabuhi

  •   Magin sangkay han Dios

  •   Mahibaro han mga saad han Biblia para ha tiarabot

Hini nga webpage

 Paonan-o ginhihimo an pag-aram ha Biblia?

 Bubuligan ka han magtututdo ha imo nga magin pamilyar ha Biblia pinaagi ha pag-aram han iba-iba nga topiko hito. Gamit an Mabuhi hin Malipayon ha Waray Kataposan!—Interactive nga Pag-aram ha Biblia, hinay-hinay mo nga mahibabaroan an igintututdo han Biblia ngan kon paonan-o ito makakabulig ha imo. Basi mahibaro hin dugang, kitaa ini nga video.

 May bayad ba an pag-aram?

 Waray. Ginsusunod han mga Saksi ni Jehova an sugo ni Jesus ha iya mga disipulo: “Ginkarawat niyo nga waray bayad, ihatag nga waray bayad.” (Mateo 10:8) Labot pa, waray bayad an mga garamiton ha pag-aram, nga nag-uupod hin kopya han Biblia ngan han publikasyon nga Mabuhi hin Malipayon ha Waray Kataposan!

 Ano kaiha an pag-aram?

 An bug-os nga pag-aram may-ada 60 nga leksyon. Ikaw an magbubuot han kalaksihon, pero damu nga estudyante an naruruyag nga kobrehan an usa nga leksyon o sobra pa kada semana.

 Paonan-o ako magtitikang?

  1.  1. Pil-api an online form. An personal nga impormasyon nga imo ipapasa gagamiton la namon para ihatag an imo hangyo nga kontakon ka han usa han mga Saksi ni Jehova.

  2.  2. Kukontakon ka han usa nga magtututdo ha imo. Isasaysay niya kon ano an imo malalaoman ha imo interactive nga pag-aram ha Biblia ngan babatunon an imo mga pakiana.

  3.  3. Magsasabot kamo han magtututdo ha imo. An pag-aram puydi himoon hin personal o pinaagi hin telepono, video call, surat, o email. Kasagaran na nga naabot hin mga usa ka oras an pag-aram, pero puydi ito pahaliputon o paihaon depende ha imo eskedyol.

 Puydi ba ako magtesting la anay pag-aram?

 Oo. Para mahimo ito, pil-api an online form. Kon kontakon ka na han magtututdo ha imo, sumati hiya nga karuyag mo la anay testingan an pag-aram kon maruruyagan mo ito. Gagamiton niya an brosyur nga Mabuhi hin Malipayon ha Waray Kataposan! nga may-ada han siyahan nga tulo nga leksyon, basi buligan ka nga mahibaroan kon mai-enjoy mo an pag-aram.

 Kon magpa-Bible study ako, pipresyuron ba ako nga magin usa han mga Saksi ni Jehova?

 Diri. An mga Saksi ni Jehova nalilipay pagtutdo ha mga tawo mahitungod ha Biblia, pero diri gud namon ginpipresyur an bisan hin-o nga umapi ha amon relihiyon. Lugod, matinalahuron nga iginpipresenta namon an ginsisiring han Biblia, kay maaram kami nga an tagsa nga tawo may katungod ha pagpili kon ano an iya totoohan.—1 Pedro 3:15.

 Puydi ko ba gamiton an akon kalugaringon nga Biblia?

 Oo, puydi mo gamiton an bisan ano nga bersyon han Biblia nga imo karuyag. Nag-i-enjoy kami paggamit han klaro ngan husto nga Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan, pero maaram kami nga damu nga tawo an mas naruruyag paggamit hin bersyon nga pamilyar hira.

 Puydi ba ako mag-upod hin iba ha pag-aram?

 Oo. Puydi mo paupdon an imo bug-os nga pamilya o an imo kasangkayan.

 Ano man kon nagpa-Bible study na ako hadto ha mga Saksi ni Jehova? Puydi ba ako mag-aram utro?

 Oo. Ngani, bangin mas ma-enjoy mo an pag-aram yana kompara hadto kay ginpahiuyon ito ha panginahanglan han mga tawo yana. Mas damu an piktyur ngan video ngan mas interactive ito kompara ha nauna nga mga programa han pag-aram ha Biblia.

 May mga opsyon ba kamo nga mag-aram ha Biblia nga waray magtututdo?

 Oo. Bisan kon an kadam-an nga estudyante mas nahibabaro ha bulig han usa nga nagtututdo, mas karuyag han iba nga maglugaring la anay ha pag-aram. Makikita ha amon webpage nga Mga Garamiton ha Pag-aram ha Biblia an libre nga mga garamiton ngan reperensya nga makakabulig ha imo pag-aram ha Biblia. Iini an pipira hito:

  •   Online Bible Study Lessons. Ginbabaton hinin interactive nga mga leksyon an pipira han pinakaimportante nga mga pakiana ha kinabuhi, sugad han: Hin-o an Dios? Kay ano nga may pag-antos ngan karaotan? Tatapuson pa ba han Dios an pag-antos?

  •   Video Mahitungod ha Biblia. Iginsasaysay hinin halipot nga mga video an importante nga mga katutdoan ha Biblia.

  •   Baton ha mga Pakiana Mahitungod ha Biblia. Ginbabaton hini nga mga artikulo an damu nga pakiana mahitungod ha Biblia.

  •   Ginsaysay an mga Bersikulo han Biblia. Hibaroi an kahulogan han kilala nga mga bersikulo ngan mga pulong ha Biblia.