Pakadto ha sulod

Video Mahitungod ha Biblia—Importante nga Katutdoan

Ginbabaton hini nga halipot nga mga video an importante nga mga pakiana ha Biblia, sugad han: Kay ano nga ginlarang han Dios an tuna? Ano an kahimtang han mga patay? ngan Kay ano nga gintutugotan han Dios an pag-antos?

Ginlarang ba an Uniberso?

Damu an may sayop nga pagsabot ha asoy han Biblia mahitungod ha paglarang, para ha iba susmatanon la ito. Katoohan gud ba an ginsisiring han Biblia?

Tinuod ba an Dios?

Usisaha an mga ebidensya nga lohikal an pagtoo ha Dios.

May-ada ba Ngaran an Dios?

An Dios damu an titulo, sugad han Makagarahum-ha-ngatanan, Maglalarang, ngan Ginoo. Pero an personal nga ngaran han Dios gin-gamit hin mga 7,000 ka beses ha Biblia.

Hin-o an Awtor han Biblia?

Kon an mga tawo an nagsurat hito, angayan ba nga tawagon ito nga “pulong han Dios”? Kan kanay panhunahuna an aada ha Biblia?

Paonan-o Kita Makakasiguro nga Tinuod an Ginsisiring han Biblia?

Kon an Dios an awtor han Biblia, sigurado nga waray gud ito kapariho.

Kay Ano nga Ginlarang han Dios an Tuna?

Makaruruyag hinduro an aton planeta. Ginhimo niya ito nga may husto nga distansya tikang ha adlaw, husto nga anggulo han pagkiling, ngan nalibot ha husto nga kalaksihon. Kay ano nga nangalimbasog an Dios ha paghimo han tuna?

Ano an Katuyoan han Kinabuhi?

Bilnga an paagi basi magkaada tinuod nga kalipay ngan katuyoan ha kinabuhi.

Ano an Kahimtang han mga Patay?

An Biblia nagsasaad nga maabot an panahon, damu an babanhawon pariho kan Lasaro.

An Impyerno ba Tinuod nga Lugar han Pagsakit?

An Biblia nagsusumat ha aton nga tungod kay “an Dios gugma,” diri gud niya mahihimo nga pasakitan an mga tawo tungod han ira mga nabuhat nga sayop ha naglabay.

Hi Jesu-Kristo ba an Dios?

Hi Jesu-Kristo ba ngan an Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan uusa la? O magkaiba hira nga persona?

Kay Ano nga Namatay hi Jesus?

An Biblia naghahatag hin daku nga pagpabili ha kamatayon ni Jesus. May-ada ba katuyoan an iya kamatayon?

Ano an Ginhadian han Dios?

Ha bug-os nga ministeryo ni Jesus, nagtutdo hiya mahitungod han Ginhadian han Dios hin mas agsob kay han iba nga topiko. Ha sulod hin mga katuigan na, an iya mga sumurunod nag-aampo nga umabot na ito nga Ginhadian.

An Ginhadian han Dios Nagtikang Pagmando han 1914

Sobra 2,600 ka tuig na an naglabay, iginpakita han Dios ha usa nga gamhanan nga hadi pinaagi hin inop an usa nga tagna nga natutuman na yana.

Nagbag-o an Kalibotan Tikang han 1914

An mga kahimtang ha kalibotan ngan an kinaiya han mga tawo tikang han 1914 nagpapakita nga natutuman na yana an mga tagna han Biblia mahitungod ha “kataposan nga mga adlaw.”

An Dios ba an Hinungdan han mga Kalamidad?

Duha nga biktima hin kalamidad an nagsasaysay kon ano an ira nahibaroan tikang ha Biblia.

Kay Ano nga Gintutugotan han Dios an Pag-antos?

Damu an nagpapakiana kon kay ano nga an kalibotan puno hin kangalas ngan pag-antos. An Biblia naghahatag hin makapatagbaw ngan nakakaliaw nga baton.

Ginkakarawat ba han Dios an Ngatanan nga Klase han Pagsingba?

Damu an natoo nga diri importante kon ano an imo pipilion nga relihiyon.

Gin-uuyonan ba han Dios an Paggamit hin mga Imahen ha Pagsingba?

Makakabulig ba an mga imahen basi magin duok kita ha Dios nga diri naton nakikita?

Ginpapamatian ba han Dios an Ngatanan nga Pag-ampo?

Ano man kon makikalugaringon an pag-ampo han usa? Ano man kon ginmamaltrato han usa an iya asawa, katapos, mangangaro hiya hin bendisyon han Dios?

Ano an Panhunahuna han Dios ha Pag-asawa?

Karuyag han Dios nga magin malampuson an imo pag-asawa. An maopay nga sagdon han Biblia nakakabulig ha damu nga mag-asawa.

An Pornograpiya ba Usa nga Sala Kontra ha Dios?

Aada ba ha Biblia an pulong nga “pornograpiya”? Paonan-o naton mahibabaroan an inaabat han Dios mahitungod ha pornograpiya?