An Siyahan nga Surat ni Pedro 3:1-22

  • Mga asawa ngan mga bana (1-7)

  • Pagpakita hin simpatiya; pamilnga an kamurayawan (8-12)

  • Nag-aantos tungod ha katadongan (13-22)

    • Depensahi an paglaom (15)

    • Bawtismo ngan maopay nga konsensya (21)

3  Ha pariho nga paagi, kamo nga mga asawa, magpasakop kamo ha iyo bana,+ basi kon may bisan hin-o nga diri masinugtanon ha pulong, makabig hira nga waray pulong pinaagi han panggawi han ira asawa,+  tungod kay mga testigo hira nga nakakita han iyo putli nga panggawi+ nga may daku nga respeto.  An iyo pagpahusay diri sadang magin ha gawas la—an pagsalapid han buhok ngan an pagsul-ot hin bulawan nga mga adorno+ o maopay nga bado—  lugod pahusaya an sulod nga pagkatawo han kasingkasing han diri nadudunot nga pampahusay pinaagi han hilom ngan malumo nga espiritu,+ nga daku an bili ha pagkita han Dios.  Kay ha sugad hini nga paagi an baraan nga kababayin-an hadto nga naglaom ha Dios nagpapahusay han ira kalugaringon, nga nagpapasakop ha ira bana,  sugad kan Sarah nga nagsugot kan Abraham, nga natawag ha iya nga ginoo.+ Ngan kamo magigin iya mga anak, kon padayon kamo nga magbuhat hin maopay ngan diri magpadaog han kahadlok.+  Ha pariho nga paagi, kamo nga mga bana padayon nga mag-ukoy* kaupod nira uyon ha kahibaro.* Pasidunggi hira+ ha pariho nga paagi han iyo paghirot ha usa nga mas maluya nga surudlan, an babaye, kay manurunod liwat hira pariho ha iyo+ han diri matupngan nga regalo nga kinabuhi, basi diri maulang an iyo mga pag-ampo.  Ha kataposan, kamo ngatanan magkaada hin nagkakaurosa nga panhunahuna,*+ simpatiya, minagburugto nga gugma, malumo nga pagpaid,+ ngan magin mapainubsanon.+  Ayaw pagbulos hin kadaot ha kadaot+ o hin insulto ha insulto.+ Lugod, pagbalos hin bendisyon,+ kay tungod hini gintawag kamo, basi makapanunod kamo hin bendisyon. 10  Kay “an bisan hin-o nga naruruyag maghigugma han kinabuhi ngan makakita hin mag-opay nga mga adlaw kinahanglan magbantay han iya dila tikang ha maraot+ ngan han iya mga im-im ha pagyakan hin limbong. 11  Bayaan niya an maraot+ ngan buhaton an maopay;+ pamilngon niya an kamurayawan ngan ipadayon ito.+ 12  Kay an mga mata ni Jehova* nagkikita ha magtadong, ngan an iya mga talinga namamati ha ira pangamuyo,+ pero an nawong ni Jehova* nakontra ha mga nagbubuhat hin magraot nga mga butang.”+ 13  Ha pagkamatuod, hin-o an magdadaot ha iyo kon magin madasigon kamo ha pagbuhat hin maopay?+ 14  Pero bisan kon mag-antos kamo tungod han katadongan, malipayon kamo.+ Kondi ayaw kahadlok han ira nahahadlokan,* ngan ayaw liwat kalisang.+ 15  Lugod baraana an Kristo sugad nga Ginoo dida ha iyo kasingkasing, nga andam pirme ha pagdepensa ha atubangan han ngatanan nga nangangaro hin rason han iyo paglaom, pero ginbubuhat ito nga may pagkamalumo+ ngan daku nga respeto.+ 16  Tipigi an maopay nga konsensya,+ basi kon pagyaknan kamo hin maraot ha bisan ano nga paagi, an mga nagyayakan kontra ha iyo mahibutang ha kaarawdan+ tungod han iyo maopay nga panggawi sugad nga mga sumurunod han Kristo.+ 17  Kay mas maopay nga mag-antos kamo tungod kay nagbubuhat kamo hin maopay,+ kon kaburut-on han Dios nga itugot ito, kay ha mag-antos kamo tungod kay nagbubuhat kamo hin maraot.+ 18  Kay an Kristo namatay hin makausa gud la para ha mga sala,+ usa nga matadong nga tawo para ha mga diri magtadong,+ basi giyahan kamo ngadto ha Dios.+ Ginpatay hiya sugad nga tawo*+ pero ginbanhaw sugad nga espiritu.+ 19  Ngan ha sugad hini nga kahimtang kinadto hiya ngan nagsangyaw ha mga espiritu ha prisohan,+ 20  nga nagin diri masinugtanon hadto han mapailubon nga naghinulat an Dios* ha adlaw ni Noe,+ samtang ginhihimo an arka,+ nga pinaagi hito pipira la ka tawo, karuyag sidngon, walo nga kalag,* an gindara nga talwas ha tubig.+ 21  An bawtismo, nga katugbang hini, nagtatalwas liwat yana ha iyo (diri pinaagi ha pagkuha han hugaw ha unod, kondi pinaagi ha paghangyo ha Dios para hin maopay nga konsensya),+ pinaagi han pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. 22  Aada hiya ha too han Dios,+ kay kinadto hiya ha langit, ngan an mga anghel ngan mga awtoridad ngan mga gahum iginpasakop ha iya.+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “umistar.”
O “magpakita ha ira hin konsiderasyon; sabota hira.”
O “nagkakauruyon nga paghunahuna.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O posible nga “ayaw kahadlok ha ira mga tarhog.”
Lit., “ha unod.”
Lit., “han an pagpailob han Dios naghinulat.”
O “mga tawo.”