Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 18

Paonan-o Ka Magigin Duok ha Dios?

“O Parapamati han pag-ampo, ha imo madaop an ngatanan nga klase hin tawo.”

Salmo 65:2

“Sarig kan Jehova ha imo bug-os nga kasingkasing, ngan ayaw pagtapod ha imo kalugaringon nga pagsabot. Ha ngatanan mo nga dalan tagda hiya, ngan iya tatadungon an imo mga aragian.”

Proberbios 3:5, 6

“Nangangahulogan ini hin kinabuhi nga waray kataposan, an ira padayon nga pagkilala ha imo, an amo la nga tinuod nga Dios, ngan ha iya nga imo ginsugo, hi Jesu-Kristo.”

Juan 17:3

“Ha pagkamatuod, diri [an Dios] hirayo ha tagsa ha aton.”

Buhat 17:27

“Ini an akon padayon nga igin-aampo, nga madugangan pa gud an iyo gugma upod an husto nga kahibaro ngan bug-os nga pagsabot.”

Filipos 1:9

“Kon may bisan hin-o ha iyo nga kulang hin kinaadman, padayon nga mangaro hiya ha Dios, kay hura nga nahatag hiya ha ngatanan ngan diri nasisina, ngan ihahatag ito ha iya.”

Santiago 1:5

“Magin duok ha Dios, ngan magigin duok hiya ha iyo. Limpyuhi an iyo mga kamot, kamo nga mga makasasala, ngan putlia an iyo kasingkasing, kamo nga mga maruhaduhaon.”

Santiago 4:8

“Kay ini an kahulogan han gugma ha Dios, nga tumanon naton an iya mga sugo; ngan an iya mga sugo diri mabug-at.”

1 Juan 5:3