Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-F

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ministeryo ni Jesus ha Este han Jordan ha Urhi

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, katapos han Piyesta han Pagdedikar

Betania ha tabok han Jordan

Kinadto ha dapit diin nanbawtismo hi Juan; damu an tinoo kan Jesus

     

10:40-42

Perea

Nagtutdo ha mga syudad ngan mga baryo samtang tipakadto ha Jerusalem

   

13:22

 

Nag-aghat nga sumulod ha haligot nga purtahan; nagtangis tungod han Jerusalem

   

13:23-35

 

Posible gud ha Perea

Nagtutdo han pagpaubos; mga ilustrasyon: pinakaprominente nga pwesto ngan mga imbitado nga nagpasangil

   

14:1-24

 

Hunahunaon an nahiuupod ha pagin disipulo

   

14:25-35

 

Mga ilustrasyon: nawara nga karnero, nawara nga sinselyo, nawara nga anak

   

15:1-32

 

Mga ilustrasyon: diri matadong nga tinaporan, riko nga tawo ngan hi Lazaro

   

16:1-31

 

Nagtutdo mahitungod han kahipakdol, pagpasaylo, pagtoo

   

17:1-10

 

Betania

Hi Lazaro namatay ngan ginbanhaw

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Plano nga pagpatay kan Jesus; binaya hiya

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Gintambal an 10 nga may liprosi; nagsumat kon paonan-o maabot an Ginhadian han Dios

   

17:11-37

 

Samaria o Galilea

Mga ilustrasyon: namimirit nga balo nga babaye, Pariseo ngan parasukot hin buhis

   

18:1-14

 

Perea

Nagtutdo mahitungod han pag-asawa ngan diborsyo

19:1-12

10:1-12

   

Ginbendisyonan an kabataan

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pakiana han riko; ilustrasyon han mga trabahador ha urubasan ngan parapriho nga suhol

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Posible gud ha Perea

Ikatulo nga pagtagna han iya kamatayon

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Paghangyo hin posisyon ha Ginhadian para kanda Santiago ngan Juan

20:20-28

10:35-45

   

Jerico

Gintambal an duha nga buta pag-agi niya; ginbisita hi Zakeo; ilustrasyon han 10 ka mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28