Sumala kan Mateo 20:1-34

  • Mga trabahador ha urubasan ngan parapriho nga suhol (1-16)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (17-19)

  • Paghangyo hin mga posisyon ha Ginhadian (20-28)

    • Hi Jesus an lukat para ha damu (28)

  • Gintambal an duha nga buta (29-34)

20  “Kay an Ginhadian han langit pariho han agaron han usa nga panimalay nga ginawas hin temprano ha aga basi magsuhol hin mga trabahador para ha iya urubasan.+  Han nagkauyon na hiya ngan an mga trabahador ha suhol nga usa ka denaryo* an adlaw, ginpakadto niya hira ha iya urubasan.  Paggawas utro niya han mga ikatulo nga oras,* nakakita hiya ha merkado hin mga tawo nga nagtitinindog ngan waray trabaho;  ngan ginsidngan niya hira, ‘Pakadto liwat kamo ha urubasan, ngan tatagan ko kamo han anoman nga angay ha iyo.’  Salit kinadto hira. Ginawas utro hiya han mga ikaunom nga oras* ngan mga ikasiyam nga oras,* ngan amo gihapon an iya ginbuhat.  Ha urhi, han mga ika-11 nga oras,* ginawas hiya ngan nakakita hin iba pa nga nagtitinindog, ngan nagsiring hiya ha ira, ‘Kay ano nga nagtitinindog kamo dinhi ha bug-os nga adlaw ngan waray trabaho?’  Binaton hira, ‘Kay waray nagpatrabaho ha amon.’ Ginsidngan niya hira, ‘Pakadto liwat kamo ha urubasan.’  “Pagsirom, an agaron han urubasan nagsiring ha iya tinaporan, ‘Tawaga an mga trabahador ngan ihatag ha ira an ira suhol;+ unaha an mga nahiurhi ngan ig-urhi an mga nahiuna.’  Pag-abot han mga trabahador nga nagtikang han ika-11 nga oras, an tagsa ha ira nakakarawat hin usa ka denaryo.* 10  Salit pag-abot han mga nahiuna, naghunahuna hira nga durodaku an ira makakarawat, pero hira liwat ginsuholan hin usa ka denaryo.* 11  Pakakarawat nira hito, nagreklamo hira kontra ha agaron han panimalay 12  ngan nagsiring, ‘Ini nga mga nahiurhi nagtrabaho hin usa la ka oras, pero an ira suhol imo iginpariho ha amon nga magkulop nga nagtrabaho hin maduruto ngan nag-ilob han sobra nga kapaso!’ 13  Kondi binaton hiya ha usa ha ira, ‘Sangkay, waray ako magbuhat hin maraot ha imo. Diri ba inuyon ka ha akon ha suhol nga usa ka denaryo?*+ 14  Kuhaa an para ha imo ngan lakat. Karuyag ko tagan ini nga nahiurhi hin pariho han iginhatag ha imo. 15  Waray ba ako katungod nga buhaton an akon karuyag ha akon mga panag-iya? O naaawa* ba an imo mata tungod kay maopay* ako?’+ 16  Hini nga paagi an mga nahiuurhi mahiuuna, ngan an mga nahiuuna mahiuurhi.”+ 17  Samtang tipasagka ha Jerusalem, iginbulag ni Jesus ha mga tawo an 12 nga disipulo ngan ginsidngan hira dida ha dalan:+ 18  “Kitaa! Tipasagka kita ha Jerusalem, ngan an Anak han tawo itutubyan ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga eskriba. Huhukman nira hiya hin kamatayon+ 19  ngan itutubyan hiya ha mga tawo han mga nasud basi yaangyaangan* ngan latiguhon ngan patayon ha kahoy;+ ngan ha ikatulo ka adlaw bubuhion hiya.”+ 20  Katapos, an nanay han mga anak ni Zebedeo+ upod an iya duha nga anak nga lalaki dinaop kan Jesus, nga naghahatag hin katalahoran* ngan may gin-aaro ha iya.+ 21  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Ano an imo karuyag?” Binaton hiya: “Naghahangyo ako nga inin akon duha nga anak makalingkod unta ha imo Ginhadian, an usa ha imo too ngan an usa ha imo wala.”+ 22  Binaton hi Jesus: “Diri kamo maaram han iyo gin-aaro. Makakahimo ba kamo pag-inom ha kopa nga hirani ko na imnon?”+ Binaton hira: “Makakahimo kami.” 23  Nagsiring hiya ha ira: “Mainom gud kamo ha akon kopa,+ pero an pagpalingkod ha akon too ngan ha akon wala diri ako an nagbubuot, kondi para ito ha mga gin-andaman hito han akon Amay.”+ 24  Han nabatian han napulo nga iba pa an mahitungod hito, nasina hira ha magbugto.+ 25  Pero hira ngatanan gintawag ni Jesus ngan ginsidngan: “Maaram kamo nga an mga magmarando han mga nasud nagpapakaagaron ha mga tawo ngan an mga prominente nagamit hin awtoridad ha ira.+ 26  Diri kamo angay magin sugad hini;+ pero an bisan hin-o nga karuyag magin labaw dida ha iyo kinahanglan magserbi ha iyo,*+ 27  ngan an bisan hin-o nga karuyag magin una dida ha iyo kinahanglan magin uripon niyo.+ 28  Sugad la nga an Anak han tawo kinanhi, diri basi serbihan, kondi basi magserbi+ ngan maghatag han iya kinabuhi* sugad nga lukat para ha* damu.”+ 29  Samtang tipagawas hira ha Jerico, damu nga tawo an sinunod ha iya. 30  Ngan kitaa! duha nga buta nga lalaki nga nalingkod ha ligid han dalan an nakabati nga nalabay hi Jesus, ngan ginuliat hira: “Ginoo, Anak ni David, malooy ka ha amon!”+ 31  Pero ginsaway hira han mga tawo, nga ginsisidngan hira nga humilom; kondi dinugang la lugod hira pagguliat: “Ginoo, Anak ni David, malooy ka ha amon!” 32  Salit inundang hi Jesus, gintawag hira, ngan ginpakianhan: “Ano an karuyag niyo nga buhaton ko para ha iyo?” 33  Binaton hira: “Ginoo, pukrata an amon mga mata.” 34  Tungod ha kalooy, ginkaptan ni Jesus an ira mga mata,+ ngan nakakita dayon hira, ngan sinunod hira ha iya.

Mga footnote

Kitaa an Ap. B14.
Karuyag sidngon, mga alas-9 han aga.
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
Karuyag sidngon, mga alas-5 han kulop.
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
Lit., “maraot.”
O “mahinatagon.”
Ha iba nga lugar, “tamayon.”
O “nga nayukbo.”
O “magin surugoon niyo.”
O “kalag.”
O “kabalyo han.”