Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 14

Paonan-o Mo Malilikyan an Problema ha Kwarta?

“An tawo nga mahilig ha kalipayan magigin pobre; an tawo nga mahilig ha bino ngan lana diri magririko.”

Proberbios 21:17

“An nangungutang uripon han nagpapautang.”

Proberbios 22:7

“Hin-o ha iyo nga naruruyag pagtukod hin torre an diri anay malingkod ngan magkukwenta han magagasto basi makita kon may igo hiya nga pundo nga ighuhuman hito? Kay kon diri, bangin iglatag niya an pundasyon hito pero diri makakahuman hito, ngan an ngatanan nga nagkikita magtitikang pagtamay ha iya, nga nasiring: ‘Ini nga tawo nagtikang pagtukod kondi waray pakahuman.’”

Lucas 14:28-30

“Han busog na hira, nagsiring hiya ha iya mga disipulo: ‘Tiroka niyo an nahisalin nga mga tipik, basi waray makarag.’”

Juan 6:12