Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 16

Paonan-o Mo Malalamposan an Kabaraka?

“Ipasa ngadto kan Jehova an imo pinas-an, ngan bubuligan ka niya. Diri gud niya papabay-an nga matumba an usa nga matadong.”

Salmo 55:22

“An mga plano han mga maduruto sigurado nga magriresulta hin kalamposan, pero an ngatanan nga diri anay naghuhunahuna sigurado nga magigin pobre.”

Proberbios 21:5

“Ayaw kahadlok, kay kaupod mo ako. Ayaw kabaraka, kay ako an imo Dios. Paririg-unon ko ikaw, oo, bubuligan ko ikaw, kakaptan ko ikaw hin maopay pinaagi han akon too nga kamot nga uyon ha katadongan.”

Isaias 41:10

“Hin-o ha iyo an makakadugang hin usa ka siko ha iya kinabuhi tungod ha pagkinabaraka?”

Mateo 6:27

“Salit ayaw gud kamo kabaraka mahitungod han sunod nga adlaw, kay an sunod nga adlaw may kalugaringon nga mga kabaraka. An tagsa nga adlaw may kalugaringon nga mga problema.”

Mateo 6:34

“[Siguroha] niyo an mas importante nga mga butang.”

Filipos 1:10

“Ayaw kamo kabaraka ha bisan ano nga butang, kondi ha ngatanan nga butang pinaagi han pag-ampo ngan pangamuyo nga may pagpasalamat, ipahibaro niyo ha Dios an iyo mga hangyo; ngan an kamurayawan han Dios nga labaw ha ngatanan nga pagsabot magbabantay han iyo kasingkasing ngan han iyo panhunahuna pinaagi kan Kristo Jesus.”

Filipos 4:6, 7