Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

B5

Tabernakulo Ngan Hitaas nga Saserdote

Mga Bahin han Tabernakulo

 1. 1 Arka (Ex 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kurtina (Ex 26:31-33)

 3. 3 Harigi Para han Kurtina (Ex 26:31, 32)

 4. 4 Baraan (Ex 26:33)

 5. 5 Pinakabaraan (Ex 26:33)

 6. 6 Salipod (Ex 26:36)

 7. 7 Harigi Para han Salipod (Ex 26:37)

 8. 8 Sul-otan han Mitsa nga Tumbaga (Ex 26:37)

 9. 9 Halaran han Insenso (Ex 30:1-6)

 10. 10 Lamesa Para han Halad nga Tinapay (Ex 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Burutangan han Lampara (Ex 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Pantolda nga Tela nga Hinimo ha Lino (Ex 26:1-6)

 13. 13 Pantolda nga Tela nga Hinimo ha Barahibo han Kanding (Ex 26:7-13)

 14. 14 Tabon nga Hinimo ha Anit han Karnero nga Lalakí (Ex 26:14)

 15. 15 Tabon nga Hinimo ha Anit han Poka (Ex 26:14)

 16. 16 Hamba Para ha Bungbong (Ex 26:15-18, 29)

 17. 17 Sul-otan han Mitsa nga Silber Ilarom han Hamba (Ex 26:19-21)

 18. 18 Balabag (Ex 26:26-29)

 19. 19 Sul-otan han Mitsa nga Silber (Ex 26:32)

 20. 20 Planggana nga Tumbaga (Ex 30:18-21)

 21. 21 Halaran han Halad nga Sinunog (Ex 27:1-8)

 22. 22 Bungsaran (Ex 27:17, 18)

 23. 23 Aragian Tipasulod (Ex 27:16)

 24. 24 Mga Kurtina nga Lino nga Nakabitay (Ex 27:9-15)

Hitaas nga Saserdote

An Exodo kapitulo 28 detalyado nga naghuhulagway han mga isurul-ot han hitaas nga saserdote han Israel

 • Putos ha Ulo (Ex 28:39)

 • Baraan nga Tigaman han Dedikasyon (Ex 28:36; 29:6)

 • Onix nga Bato (Ex 28:9)

 • Kadena (Ex 28:14)

 • Tabon ha Dughan han Paghukom nga May 12 nga Marahalon nga Bato (Ex 28:15-21)

 • Epod Ngan an Hinablon nga Paha Hito (Ex 28:6, 8)

 • Bado nga Waray Pako nga Asul (Ex 28:31)

 • Mga Kampanilya Ngan mga Prutas nga Granada ha Sidsid (Ex 28:33-35)

 • Hilaba nga Bado nga Tsikird nga Hinimo ha Maopay nga Klase hin Lino (Ex 28:39)