Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A6-B

Tsart: Mga Propeta Ngan mga Hadi han Juda Ngan han Israel (Bahin 2)

Mga Hadi han Ginhadian ha Sur (Sumpay)

777 B.C.E.

Jotam: 16 ka tuig

762

Ahaz: 16 ka tuig

746

Hezekias: 29 ka tuig

716

Manases: 55 ka tuig

661

Amon: 2 ka tuig

659

Josias: 31 ka tuig

628

Jehoahaz: 3 ka bulan

Jehoiakim: 11 ka tuig

618

Jehoiakin: 3 ka bulan, 10 ka adlaw

617

Zedekias: 11 ka tuig

607

An Jerusalem ngan an templo hito ginbungkag han nasulong nga mga taga-Babilonya ha pagpanguna ni Nabucodonosor. Gintangtang ha pagkahadi hi Zedekias, an ultimo nga tunan-on nga hadi ha tulin ni David

Mga Hadi han Ginhadian ha Norte (Sumpay)

c. 803 B.C.E.

Zacarias: 6 la ka bulan an nakarekord nga pagmando

Hi Zacarias nagtikang paghadi pero diri pa bug-os; matin-aw nga an iya pagkahadi bug-os la nga naestablisar han m. 792

m. 791

Salum: 1 ka bulan

Menahem: 10 ka tuig

m. 780

Pekahias: 2 ka tuig

m. 778

Peka: 20 ka tuig

m. 758

Hoshea: 9 ka tuig tikang han m. 748

m. 748

Baga hin an pagmando ni Hoshea bug-os nga naestablisar o posible nga nakakarawat han suporta han hadi han Asirya nga hi Tiglat-pileser III han m. 748

740

Ginpirde han Asirya an Samaria, ginsakop an Israel; natapos an napulo-ka-tribo nga ginhadian han Israel ha norte

 • Lista han mga Propeta

 • Isaias

 • Micas

 • Zepanias

 • Jeremias

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Ezekiel

 • Obadias

 • Hosea