Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A6-A

Tsart: Mga Propeta Ngan mga Hadi han Juda Ngan han Israel (Bahin 1)

Mga Hadi han Duha-ka-Tribo nga Ginhadian han Juda ha Sur

997 B.C.E.

Rehoboam: 17 ka tuig

980

Abias (Abiam): 3 ka tuig

978

Asa: 41 ka tuig

937

Jehosafat: 25 ka tuig

913

Jehoram: 8 ka tuig

m. 906

Ahazias: 1 ka tuig

m. 905

Rayna Atalia: 6 ka tuig

898

Jehoas: 40 ka tuig

858

Amazias: 29 ka tuig

829

Uzias (Azarias): 52 ka tuig

Mga Hadi han Napulo-ka-Tribo nga Ginhadian han Israel ha Norte

997 B.C.E.

Jeroboam: 22 ka tuig

m. 976

Nadab: 2 ka tuig

m. 975

Baasa: 24 ka tuig

m. 952

Elah: 2 ka tuig

Zimri: 7 ka adlaw (m. 951)

Omri ngan Tibni: 4 ka tuig

m. 947

Omri (hiya la): 8 ka tuig

m. 940

Ahab: 22 ka tuig

m. 920

Ahazias: 2 ka tuig

m. 917

Jehoram: 12 ka tuig

m. 905

Jehu: 28 ka tuig

876

Jehoahaz: 14 ka tuig

m. 862

Jehoahaz ngan Jehoas: 3 ka tuig

m. 859

Jehoas (hiya la): 16 ka tuig

m. 844

Jeroboam II: 41 ka tuig

  • Lista han mga Propeta

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos