Sumala kan Mateo 1:1-25

  • Tulin nga gintikangan ni Jesu-Kristo (1-17)

  • Katawo ni Jesus (18-25)

1  Ini an libro han kasaysayan* ni Jesus nga amo an Kristo,* nga anak ni David,+ nga anak ni Abraham:+   Hi Abraham an tatay ni Isaac;+hi Isaac an tatay ni Jacob;+hi Jacob an tatay ni Juda+ ngan han iya kabugtoan;   hi Juda an tatay nira Perez ngan Zera+ ngan hi Tamar an ira nanay;hi Perez an tatay ni Hezron;+hi Hezron an tatay ni Ram;+   hi Ram an tatay ni Aminadab;hi Aminadab an tatay ni Nason;+hi Nason an tatay ni Salmon;   hi Salmon an tatay ni Boaz ngan hi Rahab+ an nanay;hi Boaz an tatay ni Obed ngan hi Ruth+ an nanay;hi Obed an tatay ni Jesse;+   hi Jesse an tatay ni David+ nga hadi. Hi David an tatay ni Solomon+ ngan an asawa ni Uria an nanay;   hi Solomon an tatay ni Rehoboam;+hi Rehoboam an tatay ni Abias;hi Abias an tatay ni Asa;+   hi Asa an tatay ni Jehosafat;+hi Jehosafat an tatay ni Jehoram;+hi Jehoram an tatay ni Uzias;   hi Uzias an tatay ni Jotam;+hi Jotam an tatay ni Ahaz;+hi Ahaz an tatay ni Hezekias;+ 10  hi Hezekias an tatay ni Manases;+hi Manases an tatay ni Amon;+hi Amon an tatay ni Josias;+ 11  hi Josias+ an tatay ni Jeconias+ ngan han iya kabugtoan. Natawo hira han hirani na an pagkadistyero ngadto ha Babilonya.+ 12  Hi Jeconias an tatay ni Sealtiel, nga natawo durante han pagkadistyero ha Babilonya;hi Sealtiel an tatay ni Zerubabel;+ 13  hi Zerubabel an tatay ni Abiud;hi Abiud an tatay ni Eliakim;hi Eliakim an tatay ni Azor; 14  hi Azor an tatay ni Zadok;hi Zadok an tatay ni Akim;hi Akim an tatay ni Eliud; 15  hi Eliud an tatay ni Eleazar;hi Eleazar an tatay ni Matan;hi Matan an tatay ni Jacob; 16  hi Jacob an tatay ni Jose nga bana ni Maria, nga nag-anak kan Jesus,+ nga gintatawag nga Kristo.+ 17  Salit an ngatanan nga henerasyon tikang kan Abraham tubtob kan David 14 nga henerasyon; tikang kan David tubtob han pagkadistyero ha Babilonya, 14 nga henerasyon; tikang han pagkadistyero ha Babilonya tubtob han Kristo, 14 nga henerasyon. 18  Pero sugad hini an katawo ni Jesu-Kristo. Han panahon nga an iya nanay nga hi Maria karaslon na kan Jose, hinbaroan nga burod hiya pinaagi han baraan nga espiritu*+ antes hira magtampo. 19  Pero tungod kay hi Jose nga iya bana* matadong ngan nadiri nga maalohan hi Maria ha publiko, nagplano hiya nga makigdiborsyo ha iya hin sekreto.+ 20  Kondi katapos niya pamurubuuton ini nga mga butang, kitaa! an anghel ni Jehova* nagpakita ha iya ha inop, nga nasiring: “Jose, anak ni David, ayaw kahadlok nga dad-on ha imo balay hi Maria nga imo asawa, kay nagburod hiya pinaagi han baraan nga espiritu.+ 21  Mag-aanak hiya hin lalaki, ngan ngangaranan mo hiya hin Jesus,*+ kay tatalwason niya an iya katawohan tikang ha ira mga sala.”+ 22  Ha pagkamatuod, ini ngatanan nahitabo basi matuman an ginyakan ni Jehova* pinaagi han iya propeta, nga nasiring: 23  “Kitaa! An birhen magbuburod ngan mag-aanak hin lalaki, ngan ngangaranan nira hiya hin Immanuel,”+ nga nangangahulogan, kon ihuhubad, “Kaupod Naton an Dios.”+ 24  Katapos, nagmata hi Jose ngan ginbuhat an iginsugo ha iya han anghel ni Jehova,* ngan gindara niya ha iya balay an iya asawa. 25  Kondi waray hiya makighilawas ha iya tubtob nga diri pa niya igin-aanak an bata,+ ngan Jesus an iginngaran ni Jose ha bata.+

Mga footnote

O “han tulin nga gintikangan.”
O “an Mesias; an Dinihogan.”
O “han aktibo nga pwersa.”
Ha kustomre han mga Judio, an karaslon nga lalaki gintatawag nga bana.
Ini an siyahan nga pag-unabi han ngaran han Dios, nga Jehova, ha Kristiano Griego nga Kasuratan, diin mababasa ito hin 237 ka beses ha mga teksto mismo hini nga bersyon. Kitaa an Ap. A5.
Katugbang han Hebreo nga ngaran nga Jesua, o Josue, nga nangangahulogan “Hi Jehova an Katalwasan.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.