Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 A2

Mga Bahin Hini nga Edisyon

An Ingles nga Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Kristiano Griego nga Kasuratan iginrelis han 1950, ngan an kompleto nga Ingles nga Bag-o nga Kalibotan nga Hubad han Baraan nga Kasuratan iginpublikar han 1961. Tikang hito nga panahon, minilyon nga magbarasa ha sobra 150 nga yinaknan an nakapahimulos hini nga husto ngan masayon basahon nga hubad han Baraan nga Kasuratan tikang ha orihinal nga mga yinaknan.

An New World Bible Translation Committee natoo nga kinahanglan gumamit hin mga pulong nga makakabantad han kasingkasing han mga magbarasa yana. Tungod hito, ginsunod hini nga hubad an pipira nga prinsipyo may kalabotan ha estilo ngan bokabularyo basi makab-ot an masunod nga mga tumong:

 • Gumamit hin moderno ngan masayon masabtan nga mga pulong. Sugad la nga an orihinal nga Kasuratan naggamit hin mga pulong nga komon ha mga magbarasa, ini nga Waray-Waray nga hubad nangalimbasog nga gumamit hin moderno ngan natural nga mga pulong tubtob nga posible.

 • Ipatin-aw an mga termino ha Biblia. Iginpatin-aw an pipira nga Hebreo ngan Griego nga mga termino. Pananglitan, an Hebreo nga termino nga “Sheol” ngan an Griego nga termino nga “Hades” ginagamit ha Biblia basi magtudlok ha lubnganan han katawohan. Ito nga mga termino diri hinbabaroan han damu nga tawo. Ha iba nga mga bersyon iginhubad ini nga “kalibotan han mga patay,” nga naghahatag hin sayop nga ideya nga may-ada lugar diin napakadto an mga patay. (Eclesiastes 9:10) Salit ito nga mga termino ginsaliwnan han pulong nga iginpapasabot han mga parasurat han Biblia, an “Lubnganan.” An mga termino nga “Sheol” ngan “Hades” iginbutang ha mga footnote.—Salmo 16:10; Buhat 2:27.

  Ha pipira nga Waray-Waray nga hubad han Biblia, an Hebreo nga pulong nga neʹphesh ngan an Griego nga pulong nga psy·kheʹ pirme iginhuhubad nga “kalag.” Tungod han damu nga sayop nga panhunahuna mahitungod ha kahulogan han pulong nga “kalag,” ito nga pagkahubad nakabulig ha magbarasa nga makita kon paonan-o gin-gamit han giniyahan nga mga parasurat han Biblia ito nga mga termino ha orihinal nga mga yinaknan. Depende ha konteksto, ito nga mga pulong puydi magtudlok ha (1) tawo, (2) kinabuhi han tawo, (3) buhi nga mga linarang, (4) hingyap ngan gana han tawo, o ha pipira nga kahimtang, (5) bisan ha patay nga mga indibiduwal. Pero tungod kay diri sugad hito an pagsabot han kadam-an ha pulong nga “kalag” ha Waray-Waray, gindesisyonan nga ihubad ini nga mga pulong tikang ha orihinal nga mga yinaknan sumala ha kahulogan hito, nga kasagaran na nga may footnote nga “O ‘kalag.’” (Pananglitan, kitaa an Genesis 1:20; 2:7; Levitico 19:28; Salmo 3:2; Proberbios 16:26; Mateo 6:25.) Pero ha pipira nga pasiday o kilala nga mga teksto, an pulong nga “kalag” padayon nga gin-gamit ha main text, nga may footnote nga nagtutugway ngadto ha Glossary o nagpapakita hin iba pa nga posible nga hubad.—Deuteronomio 6:5; Salmo 131:2; Proberbios 2:10; Mateo 22:37.

  Sugad man, an pulong nga “kidney” gin-gamit kon nagtutudlok ha literal nga parte han lawas. Pero kon ginagamit ito ha simboliko nga paagi sugad han makikita ha Salmo 7:9 ngan 26:2 ngan ha Pahayag 2:23, iginhubad ha main text an karuyag ipasabot hito, nga amo an “pinakahilarom nga mga emosyon” o “gihilarumi nga mga panhunahuna,” ngan iginbutang ha footnote an literal nga ideya.

  Pariho ha Hebreo ngan Griego, an Waray-Waray nga termino nga “kasingkasing” may-ada literal ngan simboliko nga kahulogan, salit kasagaran nga gin-gamit ito ha main text. Pero ha pipira nga konteksto nga diri klaro an kahulogan, iginhubad kon ano an karuyag ipasabot hito. Pananglitan, ha libro han Exodo, an termino nga “maaramon an kasingkasing” iginhubad nga “eksperto,” ngan iginbutang ha footnote an literal nga ideya. Pariho liwat an ginbuhat ha iba pa nga mga termino sugad han “tambok,” “unod,” ngan “sungay,” iginhubad ito uyon ha konteksto. (Salmo 73:7; Eclesiastes 5:6; Job 16:15) An pipira hini nga mga termino iginsaysay ha “Glossary han mga Termino han Biblia.”

  An Griego nga pulong nga stau·rosʹ iginhubad nga “krus” ha damu nga bersyon. Pero ini nga Griego nga pulong nagtutudlok ha kahoy, o poste, sugad han gin-gamit han ginpatay hi Jesus. Salit hini nga hubad, an pulong nga “kahoy” an gin-gamit basi maipagawas an husto nga kahulogan hini nga Griego nga pulong.—Mateo 27:32; Juan 19:17.

  Sugad man, ha pipira nga bersyon han Biblia an pulong nga Gehenna iginhubad nga “impyerno,” nga mahimo sabton hin sayop sugad nga naglalaga nga lugar han pagpasakit. (Mateo 5:22; Marcos 9:43; Lucas 12:5) Pero hini nga edisyon an orihinal nga pulong an gin-gamit ha main text, nga may footnote nga nagtutugway ha magbarasa ngadto ha Glossary, nga nagpapatin-aw kon ano an Gehenna.

Iba pa nga mga bahin hini nga edisyon:

Ini nga edisyon han Biblia may limitado nga kadamu han mga footnote, nga ginbahin-bahin ha masunod nga mga kategoriya:

 • “O” Iba nga mga paagi han paghubad han mga termino tikang ha Hebreo, Aramaico, o Griego nga naghahatag hin amo gihapon nga ideya.—Genesis 1:2, footnote ha “aktibo nga pwersa han Dios”; Josue 1:8, “mahinay nga tingog.”

 • “O posible nga” Iba nga mga paagi han paghubad han mga termino nga naghahatag hin iba nga ideya.—Genesis 21:6, “magtatawa kaupod ko”; Zacarias 14:21, “Canaanita.”

 • “Lit.” Pulong por pulong nga hubad tikang ha Hebreo, Aramaico, o Griego o an nangunguna nga kahulogan han termino ha orihinal nga yinaknan.—Genesis 30:22, “magburod hiya”; Exodo 32:9, “matig-a an ulo.”

 • Kahulogan ngan dugang nga impormasyon Kahulogan han mga ngaran (Genesis 3:17, “Adan”; Exodo 15:23, “Mara”); mga detalye mahitungod ha mga timbang ngan mga sukol (Genesis 6:15, “siko”); an gintutudlok han pronoun (Genesis 38:5, “hiya”); mapulsanon nga mga impormasyon ha Apendise ngan ha Glossary.—Genesis 37:35, “Lubnganan”; Mateo 5:22, “Gehenna.”

Ha unahan nga seksyon, nga may ulohan nga “Introduksyon ha Pulong han Dios,” makikita an nangunguna nga mga katutdoan nga mababasa ha Biblia. Katapos gud han ultimo nga libro han Biblia, ginsundan ito han “Lista han mga Libro han Biblia,” “Indise han mga Pulong ha Biblia,” ngan “Glossary han mga Termino han Biblia.” An Glossary nabulig ha magbarasa nga masabtan an pinili nga mga termino uyon ha espisipiko nga pagkagamit hito ha Biblia. Ha Apendise A makikita an masunod nga mga seksyon: “Mga Prinsipyo ha Paghubad han Biblia,” “ Mga Bahin Hini nga Edisyon,” “Kon Paonan-o Nakaabot ha Aton an Biblia,” “An Ngaran han Dios ha Hebreo nga Kasuratan,” “An Ngaran han Dios ha Kristiano Griego nga Kasuratan,” “Tsart: Mga Propeta Ngan mga Hadi han Juda Ngan han Israel,” ngan “Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna.” Ha Apendise B makikita an mga mapa, an mga tsart, ngan an iba pa nga mga impormasyon nga mapulsanon ha maduruto nga mga estudyante han Biblia.

Ha tinikangan han tagsa nga libro han Biblia, makikita an sumaryo han mga sulod han mga kapitulo hito, pati na an mga bersikulo nga may kalabotan hito, nga naghahatag ha magbarasa hin sumaryo han bug-os nga libro. Ha butnga nga kolum han tagsa nga pahina, makikita an mga marginal reference nga nagtutugway ngadto ha mga bersikulo han Biblia nga may kalabotan ha teksto.