Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-E

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ministeryo ni Jesus ha Galilea (Bahin 3) Ngan ha Judea

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, katapos han Paskua

Dagat han Galilea; Betsaida

Ha sakayan tipakadto ha Betsaida, hi Jesus nagpahamangno kontra ha libadura han mga Pariseo; nagtambal hin buta

16:5-12

8:13-26

   

Cesarea Filipos o hirani hito

Mga yawi han Ginhadian; igintagna an iya kamatayon ngan pagkabanhaw

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Posible gud ha Bukid Hermon

Nabag-o an hitsura; nagyakan hi Jehova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Cesarea Filipos o hirani hito

Gintambal an bata nga may demonyo

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Igintagna utro an iya kamatayon

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Capernaum

Nagbayad hin buhis gamit an sinselyo ha baba han isda

17:24-27

     

Pinakalabaw ha Ginhadian; ilustrasyon han nawara nga karnero ngan han uripon nga diri mapinasayloon

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Samtang tipakadto ha Jerusalem, nagsiring ha mga disipulo nga bayaan an ngatanan para ha Ginhadian

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Ministeryo ni Jesus ha Judea ha Urhi

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, Piyesta han mga Tabernakulo (o, mga Payag)

Jerusalem

Nagtutdo ha Piyesta; mga gwardya ginsugo pag-aresto ha iya

     

7:11-52

Nagsiring “Ako an kalamrag han kalibotan”; gintambal an lalaki nga natawo nga buta

     

8:12–9:41

Posible gud ha Judea

Ginsugo an 70; binalik hira nga malipayon

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Ilustrasyon han maloloy-on nga Samaritano; binisita ha balay nira Maria ngan Marta

   

10:25-42

 

Posible gud ha Judea

Igintutdo utro an modelo nga pag-ampo; ilustrasyon han sangkay nga namirit

   

11:1-13

 

Mga demonyo ginpagawas pinaagi han tudlo han Dios; iginhatag utro an tigaman la ni Jonas

   

11:14-36

 

Kinaon upod han Pariseo; ginkondenar an pagin hipokrito han mga Pariseo

   

11:37-54

 

Mga ilustrasyon: diri makatadunganon nga riko ngan an matinumanon nga tinaporan

   

12:1-59

 

Gintambal an baldado nga babaye durante han Sabbath; ilustrasyon han liso han mustasa ngan han libadura

   

13:1-21

 

32, Piyesta han Pagdedikar

Jerusalem

Ilustrasyon han maopay nga paraataman ngan han toril han karnero; mga Judio nagsari pagbato ha iya; kinadto ha Betania ha tabok han Jordan

     

10:1-39