Sumala kan Mateo 23:1-39

  • Ayaw subara an eskriba ngan Pariseo (1-12)

  • Kairo han eskriba ngan Pariseo (13-36)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (37-39)

23  Katapos, nagyakan hi Jesus ha damu nga tawo ngan ha iya mga disipulo, nga nasiring:  “An mga eskriba ngan an mga Pariseo liningkod ha lingkoran ni Moises.  Salit buhata ngan sunda niyo an ngatanan nga ira ginsisiring ha iyo, pero ayaw buhata an ira ginbubuhat, kay nagyayakan hira pero diri nira ginbubuhat an ira ginyayakan.+  Nagbubutok hira hin magbug-at nga mga darad-on ngan iginbubutang ito ha mga sugbong han mga tawo,+ kondi hira mismo nadiri pagbantad hito pinaagi han ira tudlo.+  An ngatanan nga ira ginbubuhat, ira ginbubuhat basi makita han mga tawo,+ kay ginpapahilapad nira an mga surudlan han kasuratan nga ira iginsusul-ot sugad nga panalipod+ ngan ginpapahilaba an mga sidsid han ira mga bado.+  Naruruyag hira han pinakaprominente nga pwesto ha mga panihapon ngan han prente* nga mga lingkoran ha mga sinagoga+  ngan han paghatag ha ira hin katalahoran ha mga merkado ngan han pagtawag ha ira hin Rabbi* han mga tawo.  Pero kamo, ayaw kamo pagpatawag nga Rabbi, kay usa la an iyo Magturutdo,+ ngan kamo ngatanan magburugto.  Dugang pa, ayaw niyo tawaga nga amay an bisan hin-o dinhi ha tuna, kay usa la an iyo Amay,+ an aadto ha langit. 10  Ngan ayaw kamo pagpatawag nga mga lider, kay usa la an iyo Lider, an Kristo. 11  Pero an pinakalabaw ha iyo kinahanglan magserbi ha iyo.*+ 12  An bisan hin-o nga nagpapahitaas han iya kalugaringon pauubson,+ ngan an bisan hin-o nga nagpapaubos han iya kalugaringon pahihitas-on.+ 13  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito! kay iyo ginsasadhan an Ginhadian han langit ha atubangan han mga tawo; kay kamo mismo diri nasulod, ngan diri liwat niyo gintutugotan nga sumulod an mga tisulod.+ 14 * —— 15  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito!+ kay nagbibiyahe kamo ha dagat ngan ha mamara nga tuna basi himoon nga proselita* an usa nga tawo, ngan kon magin proselita na hiya, ginhihimo niyo hiya nga duha ka pilo nga mas takos ha Gehenna* kay ha iyo. 16  “Kairo niyo, mga buta nga paratugway,+ nga nasiring, ‘Kon an bisan hin-o nanunumpa pinaagi han templo, diri kinahanglan nga tumanon niya ito; pero kon an bisan hin-o nanunumpa pinaagi han bulawan han templo, obligado hiya nga tumanon ito.’+ 17  Mga lurong ngan mga buta! Hain gud ba an mas importante, an bulawan o an templo nga nagbabaraan han bulawan? 18  Dugang pa, ‘Kon an bisan hin-o nanunumpa pinaagi han halaran, diri kinahanglan nga tumanon niya ito; pero kon an bisan hin-o nanunumpa pinaagi han halad dida hito, obligado hiya nga tumanon ito.’ 19  Mga buta! Hain gud ba an mas importante, an halad o an halaran nga nagbabaraan han halad? 20  Salit an bisan hin-o nga nanunumpa pinaagi han halaran nanunumpa pinaagi hito ngan han ngatanan nga butang dida hito; 21  ngan an bisan hin-o nga nanunumpa pinaagi han templo nanunumpa pinaagi hito ngan ha Iya nga naukoy dida hito;+ 22  ngan an bisan hin-o nga nanunumpa pinaagi han langit nanunumpa pinaagi han trono han Dios ngan ha Iya nga nalingkod dida hito. 23  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito! kay naghahatag kamo han ikanapulo nga bahin han herbabuena ngan han eneldo ngan han kumino,*+ pero ginbabalewaray niyo an mas importante nga mga butang han Balaud, sugad han hustisya,+ kalooy,+ ngan pagkamatinumanon. Kinahanglan an paghatag han ikanapulo, kondi diri sadang igbalewaray an iba nga mga butang.+ 24  Mga buta nga paratugway,+ ginsasarà niyo an tagnok+ pero gintutulon an kamelyo!+ 25  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito! kay ginlilimpyohan niyo an gawas han kopa ngan han plato,+ kondi an sulod hito puno hin kahakog*+ ngan duro nga pagpatakas.+ 26  Buta nga Pariseo, limpyuhi anay an sulod han kopa ngan han plato basi magin limpyo liwat an gawas hito. 27  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito!+ kay pariho kamo hin ginpabusag nga mga lubnganan,+ nga ha gawas maopay gud pagkit-on pero ha sulod puno hin mga tul-an han patay nga mga tawo ngan han ngatanan nga klase han kahugaw. 28  Ha pariho nga paagi, ha gawas matadong kamo pagkit-on han mga tawo, pero ha sulod puno kamo han pagkahipokrito ngan pagkamatinalapason.+ 29  “Kairo niyo, mga eskriba ngan mga Pariseo, mga hipokrito!+ kay ginhihimo niyo an mga lubnganan han mga propeta ngan gindidekorasyonan an mga lubnganan* han magtadong,+ 30  ngan nasiring kamo, ‘Kon nabuhi kami ha mga adlaw han amon mga kaapoy-apoyan, diri kami mabulig ha ira ha pagpatay ha* mga propeta.’ 31  Kon sugad, nagtitestigo kamo kontra ha iyo kalugaringon, nga mga anak kamo hadton nagpatay ha mga propeta.+ 32  Salit ipadayon tubtob nga matapos an mga buhat nga gintikangan han iyo mga kaapoy-apoyan.* 33  “Mga halas, katulinan han maglara nga mga halas,+ paonan-o kamo makakapalagiw tikang ha paghukom han Gehenna?*+ 34  Tungod hini nagsusugo ako nganhi ha iyo hin mga propeta,+ maaramon nga mga tawo, ngan mga magturutdo ha publiko.+ An iba ha ira iyo papatayon+ ngan bibitayon ha kahoy, ngan an iba ha ira iyo lalatiguhon+ ha iyo mga sinagoga ngan pagtitimarauton+ ha tagsa nga syudad, 35  salit magkakaada kamo baratunon tungod han ngatanan nga matadong nga dugo nga ginpaagay ha tuna, tikang ha dugo han matadong nga hi Abel+ tubtob ha dugo ni Zacarias nga anak ni Barakias, nga iyo ginpatay ha butnga han santuaryo ngan han halaran.+ 36  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, ini nga henerasyon an magkakaada baratunon tungod hini ngatanan nga butang. 37  “Jerusalem, Jerusalem, an nagpapatay han mga propeta ngan nagbabato han mga ginsugo ngada ha imo+—agsob gud nga karuyag ko tirukon an imo mga anak sugad la nga gintitirok han usa nga ugang an iya mga pisô* ha ilarom han iya mga pako! Pero nadiri kamo.+ 38  Kitaa! An iyo balay babayaan ha iyo.*+ 39  Kay nasiring ako ha iyo, diri na gud ako niyo makikita tikang yana tubtob nga sumiring kamo, ‘Binendisyonan hiya nga napakanhi ha ngaran ni Jehova!’”*+

Mga footnote

O “pinakamag-opay.”
O “Magturutdo.”
O “magin surugoon niyo.”
Kitaa an Ap. A3.
O “kombirte.”
Kitaa an Glossary.
An herbabuena, eneldo, ngan kumino maghamot nga mga tanom nga ginagamit nga pamparasa ha pagkaon.
O “panikas.”
O “an handumanan nga mga lubnganan.”
Lit., “pagpaagay han dugo han.”
Lit., “Salit pun-a an taraksan han iyo mga kaapoy-apoyan.”
Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “siwô.”
O posible nga “babayaan ha iyo nga guba.”
Kitaa an Ap. A5.