Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 12

Ano an Aton Paglaom Para ha mga Patay?

“Ayaw kamo kahipausa hini, kay maabot an oras nga an ngatanan nga aadto ha handumanan nga mga lubnganan makakabati han iya tingog ngan magawas.”

Juan 5:28, 29

“Magkakaada pagkabanhaw han mga magtadong ngan han mga diri magtadong.”

Buhat 24:15

“Nakita ko an mga patay, an mga prominente ngan an mga ubos, nga naninindog ha atubangan han trono, ngan may ginbuklad nga mga linukot nga basahon. Pero may usa pa nga linukot nga basahon nga ginbuklad; ito an linukot nga basahon han kinabuhi. An mga patay ginhukman sumala ha mga butang nga nakasurat ha mga linukot nga basahon uyon ha ira mga buhat. Ngan iginhatag han dagat an mga patay nga aada hito, ngan iginhatag han kamatayon ngan han Lubnganan an mga patay nga aada hito, ngan ginhukman an kada tagsa ha ira uyon ha ira mga buhat.”

Pahayag 20:12, 13