Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

B12-A

Ultimo nga Semana ni Jesus ha Tuna (Bahin 1)

Jerusalem Ngan an Palibot Hini

 1. Templo

 2. Garden han Getsemani (?)

 3. Palasyo han Gobernador

 4. Balay ni Caifas (?)

 5. Palasyo nga Gin-gamit ni Herodes Antipas (?)

 6. Karigoan han Bethzatha

 7. Karigoan han Siloam

 8. Katirokan han Sanhedrin (?)

 9. Golgotha (?)

 10. Akeldama (?)

    I-click an adlaw:  Nisan 8 |  Nisan 9 |  Nisan 10 |  Nisan 11

 Nisan 8 (Sabbath)

KATUNOD HAN ADLAW (An mga adlaw han mga Judio nagtitikang ngan natatapos ha katunod han adlaw)

 • Inabot ha Betania unom ka adlaw antes an Paskua

PAGSIRANG HAN ADLAW

KATUNOD HAN ADLAW

 Nisan 9

KATUNOD HAN ADLAW

 • Kinaon upod ni Simon nga may liprosi

 • Hi Maria nagbubo kan Jesus hin nardo

 • An mga Judio binisita kanda Jesus ngan Lazaro

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Madaugon nga pagsulod ha Jerusalem

 • Nagtutdo ha templo

KATUNOD HAN ADLAW

 Nisan 10

KATUNOD HAN ADLAW

 • Nagpalabay han gab-i ha Betania

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Temprano nga nagbiyahe ngadto ha Jerusalem

 • Ginlimpyohan an templo

 • Hi Jehova nagyakan tikang ha langit

KATUNOD HAN ADLAW

 Nisan 11

KATUNOD HAN ADLAW

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Nagtutdo ha templo, pinaagi hin mga ilustrasyon

 • Ginkondenar an mga Pariseo

 • Naobserbaran an donasyon han balo nga babaye

 • Ha Bukid han mga Olibo, igintagna an kabungkagan han Jerusalem ngan iginhatag an tigaman han iya presensya ha tidaraon

KATUNOD HAN ADLAW