Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 B12-A

Ultimo nga Semana ni Jesus ha Tuna (Bahin 1)

Nisan 8 (Sabbath)

KATUNOD HAN ADLAW (An mga adlaw han mga Judio nagtitikang ngan natatapos ha katunod han adlaw)

 • Inabot ha Betania unom ka adlaw antes an Paskua

PAGSIRANG HAN ADLAW

KATUNOD HAN ADLAW

 Nisan 9

KATUNOD HAN ADLAW

 • Kinaon upod ni Simon nga may liprosi

 • Hi Maria nagbubo kan Jesus hin nardo

 • An mga Judio binisita kanda Jesus ngan Lazaro

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Madaugon nga pagsulod ha Jerusalem

 • Nagtutdo ha templo

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 10

KATUNOD HAN ADLAW

 • Nagpalabay han gab-i ha Betania

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Temprano nga nagbiyahe ngadto ha Jerusalem

 • Ginlimpyohan an templo

 • Hi Jehova nagyakan tikang ha langit

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 11

KATUNOD HAN ADLAW

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Nagtutdo ha templo, pinaagi hin mga ilustrasyon

 • Ginkondenar an mga Pariseo

 • Naobserbaran an donasyon han balo nga babaye

 • Ha Bukid han mga Olibo, igintagna an kabungkagan han Jerusalem ngan iginhatag an tigaman han iya presensya ha tidaraon

KATUNOD HAN ADLAW