Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

B1

An Mensahe han Biblia

Hi Jehova nga Dios an may katungod ha pagmando. An paagi han iya pagmando an pinakamaopay. An iya katuyoan para ha tuna ngan ha katawohan matutuman gud.

Katapos han 4026 B.C.E.

Ginkwestyon han “halas” an katungod ni Jehova ha pagmando ngan an iya paagi ha pagmando. Nagsaad hi Jehova nga magpapabangon hiya hin usa nga “tulin” o usa nga “binhi” nga magdudugmok ha halas nga hi Satanas. (Genesis 3:1-5, 15, footnote) Pero gintugotan anay ni Jehova an mga tawo nga magmando ha ira kalugaringon ilarom han impluwensya han halas.

1943 B.C.E.

Ginsumatan ni Jehova hi Abraham nga an iginsaad nga “tulin” magtitikang ha iya katulinan.—Genesis 22:18.

Katapos han 1070 B.C.E.

Ginpasarig ni Jehova hi Hadi David ngan ha urhi an iya anak nga hi Solomon nga an iginsaad nga “tulin” magtitikang ha ira katulinan.—2 Samuel 7:12, 16; 1 Hadi 9:3-5; Isaias 9:6, 7.

29 C.E.

Iginpakilala ni Jehova hi Jesus sugad nga an iginsaad nga “tulin” nga amo an Manurunod han trono ni David.—Galacia 3:16; Lucas 1:31-33; 3:21, 22.

33 C.E.

Ginsamad han halas nga hi Satanas an iginsaad nga “tulin” pinaagi ha pagpatay kan Jesus. Ginbanhaw ni Jehova hi Jesus ngadto ha langit ngan ginkarawat an bili han perpekto nga kinabuhi ni Jesus, nga nagin basihan ha pagpasaylo han mga sala ngan ha paghatag hin kinabuhi nga waray kataposan ha katulinan ni Adan.—Genesis 3:15; Buhat 2:32-36; 1 Corinto 15:21, 22.

Mga 1914 C.E.

An halas nga hi Satanas iginlabog ni Jesus ha tuna, ngan magpapabilin hiya dida hito hin halipot nga panahon.—Pahayag 12:7-9, 12.

Tidaraon

Piprisuhon ni Jesus hi Satanas ha sulod hin 1,000 ka tuig ngan katapos, bubungkagon hiya, simboliko nga dudugmukon an iya ulo. Matutuman na an orihinal nga katuyoan ni Jehova ha tuna ngan ha katawohan, mawawara na an pasipara ha iya ngaran, ngan mapapamatud-an na nga husto an paagi han iya pagmando.—Pahayag 20:1-3, 10; 21:3, 4.