Isaias 9:1-21

  • Duro nga kalamrag para ha Galilea (1-7)

    • Katawo han “Prinsipe han Kamurayawan” (6-7)

  • Kamot han Dios kontra ha Israel (8-21)

9  Kondi an duro nga kasirom diri magigin pariho han panahon nga nagkaada kasakitan ha tuna, pariho han naglabay nga mga panahon han an tuna han Zebulon ngan an tuna han Neptali gintratar nga may pagtamay.+ Pero ha urhi nga panahon Iya pahihinaboon nga pasidunggan ito—ha dalan nga hirani ha dagat, ha rehiyon han Jordan, ha Galilea han mga nasud.   An katawohan nga naglalakat ha kasisidmanNakakita hin duro nga kalamrag. Mahitungod han mga naukoy ha tuna nga duro an kasisidman,An kalamrag sinanag ha ira.+   Imo ginpadamu an mga tawo ha nasud;Imo gindugangan an ira pagrayhak. Nagrarayhak hira ha imo atubanganSugad la nga an mga tawo nagrarayhak ha panahon han pangani,Pariho hadton malipayon nga nagbabarahin han dinag-an.   Kay imo gin-utod-utod an yugo han ira pinas-an,An tungkod ha ira mga sugbong, an baston han nagdudumara han trabaho,Pariho ha adlaw han Midian.+   An tagsa nga botas nga nagbabay-og ha tuna samtang nagmamartsa itoNgan an tagsa nga bado nga nababad ha dugoMagigin sungo ha kalayo.   Kay usa nga bata an natawo ha aton,+Usa nga anak nga lalaki an iginhatag ha aton;Ngan an pagmando* ibubutang ha iya sugbong.+ An iya ngaran tatawagon nga Maaramon nga Magsaragdon,+ Gamhanan nga Dios,+ Waray Kataposan nga Amay, Prinsipe han Kamurayawan.   An lukop han iya pagmando*Ngan an kamurayawan magigin waray kataposan,+Ha trono ni David+ ngan ha iya ginhadianBasi ig-establisar ito hin marig-on+ ngan padayon nga parig-unon itoPinaagi han hustisya+ ngan katadongan,+Tikang yana tubtob ha kadayonan. An kadasig ni Jehova han mga hugpo an magbubuhat hini.   Hi Jehova nagpadara hin mensahe kontra ha Jacob,Ngan inabot ito kontra ha Israel.+   Ngan an ngatanan nga katawohan mahibabaro hito—An Efraim ngan an mga naukoy ha Samaria— Nga nasiring tungod han ira pagkamapahitas-on ngan han pagkaarogante han ira kasingkasing: 10  “An mga briks nagkatitimpag,Kondi magtutukod kami gamit an tinabas nga mga bato.+ An mga kahoy nga sikomoro ginpamulod,Kondi sasaliwnan namon ito hin mga kahoy nga sedro.” 11  Igbabangon ni Jehova an mga kaaway ni Rezin kontra ha iyaNgan aaghaton an iya mga kakontra nga gumios, 12  An Sirya tikang ha este ngan an mga Filisteo tikang ha weste,*+Ira lalamuyon an Israel pinaagi han nakanganga nga mga baba.+ Tungod hito ngatanan, diri nawawara an Iya kasina,Kondi nakaunat pa gihapon an Iya kamot basi magsirot.+ 13  Kay an katawohan waray bumalik ha Iya nga nagsisirot ha ira;Waray nira pamilnga hi Jehova han mga hugpo.+ 14  Uutdon ni Jehova tikang ha IsraelAn ulo ngan an ikog, an saha ngan an tikog,* ha usa la ka adlaw.+ 15  An tigurang ngan respetado gud nga tawo amo an ulo,Ngan an propeta nga naghahatag hin sayop nga instruksyon amo an ikog.+ 16  An mga naggigiya hini nga katawohan nagsisimang ha ira,Ngan adton ginigiyahan nagugupong. 17  Ito an hinungdan nga diri malilipay hi Jehova ha ira batan-on nga mga lalaki,Ngan diri hiya malolooy ha ira mga bata nga waray tatay* ngan ha ira mga balo nga babayeKay hira ngatanan mga apostata ngan mga magburuhat hin maraot+Ngan an tagsa nga baba nagyayakan hin waray pulos. Tungod hito ngatanan, diri nawawara an Iya kasina,Kondi nakaunat pa gihapon an Iya kamot basi magsirot.+ 18  Kay an karaotan naglalaga pariho hin kalayo,Nga nag-uugtang ha tunukon nga mga tanom ngan ha mga banwa. Susunugon hito an mga tanom ha kagurangan,Ngan magtitipaigbaw ini upod han madakmol nga aso. 19  Tungod han kapungot ni Jehova han mga hugpoAn tuna ginsuritan,Ngan an katawohan magigin mga sungo ha kalayo. Waray gud magtitipig nga buhi bisan ha iya bugto. 20  An usa nga tawo magtitiros han aada ha iya tooPero magugutom la gihapon;Ngan an usa nga tawo makaon han aada ha iya walaPero diri mabubusog. Lalamuyon han kada tagsa an unod han iya kalugaringon nga butkon, 21  Lalamuyon han Manases an Efraim,Ngan han Efraim an Manases. Magkaupod hira nga makikig-away ha Juda.+ Tungod hito ngatanan, diri nawawara an Iya kasina,Kondi nakaunat pa gihapon an Iya kamot basi magsirot.+

Mga footnote

O “gobyerno; pagmando sugad nga prinsipe.”
O “gobyerno; pagmando sugad nga prinsipe.”
Lit., “tikang ha luyo.”
O posible nga “an sanga han palma ngan an tangbo.”
O “ira mga ilo.”