Isaias 56:1-12

  • Bendisyon ha taga-iba nga nasud ngan ha yunuko (1-8)

    • Balay nga arampoan para ha ngatanan (7)

  • Bantay nga buta, ayam nga ngula (9-12)

56  Ini an siring ni Jehova: “Tipigi an hustisya,+ ngan buhata an matadong,Kay hirani na umabot an akon pagtalwasNgan ipapakita ko an akon pagkamatadong.+   Malipayon an tawo nga nagbubuhat hiniNgan an anak han tawo nga nagtitipig hini,Nga nagtutuman han Sabbath ngan diri nagpapasipara hito+Ngan nagpupugong han iya kamot ha pagbuhat han bisan ano nga klase hin karaotan.   An taga-iba nga nasud nga natampo kan Jehova+ diri angay sumiring,‘Sigurado nga ibubulag ako ni Jehova ha iya katawohan.’ Ngan an yunuko diri angay sumiring, ‘Kitaa! Uga ako nga kahoy.’”  Kay ini an siring ni Jehova ha mga yunuko nga nagtutuman han akon mga sabbath ngan nagpipili han akon nalilipayan ngan nagtitipig han kasabotan nga akon ginhimo:   “Maghahatag ako ha ira dida ha akon balay ngan ha sulod han akon mga pader hin monumento ngan hin ngaran,Usa nga butang nga mas maopay kay han mga anak nga lalaki ngan mga anak nga babaye. Maghahatag ako ha ira hin ngaran nga magpapadayon ha waray kataposan,Usa nga ngaran nga diri mahahanaw.   Mahitungod ha mga taga-iba nga nasud nga natampo kan Jehova basi mag-alagad ha iya,Basi higugmaon an ngaran ni Jehova+Ngan basi magin iya mga surugoon,Ha ngatanan nga nagtutuman han Sabbath ngan diri nagpapasipara hitoNgan nagtitipig han kasabotan nga akon ginhimo,   Dadad-on ko liwat hira ngadto ha akon baraan nga bukid+Ngan pahihinaboon ko nga magrayhak hira ha sulod han akon balay nga arampoan. An ira bug-os nga mga halad nga sinunog ngan an ira iba pa nga mga halad kakarawaton dida ha akon halaran. Kay an akon balay tatawagon nga balay nga arampoan para ha ngatanan nga mga katawohan.”+  Hi Jehova nga Soberano nga Ginoo, nga nagtitirok han nagpatlaag nga katawohan han Israel,+ nasiring: “Titirukon ko ngada ha iya an iba pa labot han mga gintirok na.”+   Kamo ngatanan nga ihalas nga hayop ha kapatagan, kadi kamo basi kumaon,Kamo ngatanan nga ihalas nga hayop ha kagurangan.+ 10  An iya mga bantay mga buta,+ waray bisan usa ha ira an naghahatag hin atensyon.+ Hira ngatanan mga ngula nga ayam, nga diri nakakausig.+ Nanhahalhal hira ngan nanhihigda; naruruyag hira pagkinaturog. 11  Mga ayam hira nga malamon;*Diri gud hira nabubusog. Waray hira sarabotan nga mga paraataman hin panon.+ Napakadto hira ha ira kalugaringon nga dalan;An tagsa ha ira nangangalimbasog nga makabentaha ha diri tangkod nga paagi ngan nasiring: 12  “Kadi kamo, magkukuha ako hin bino,Ngan pagpatakas kita ha de-alkohol nga irimnon.+ Ngan an buwas magigin pariho han yana, ngan mas maopay pa ngani!”

Mga footnote

O “nga makusog an kalag.”