Isaias 45:1-25

  • Ciro gindihogan ha pagsakop ha Babilonya (1-8)

  • Lapok diri makiglantugi ha Parahimo hin daba (9-13)

  • Israel kikilalahon han iba nga nasud (14-17)

  • Dios masasarigan ha paglarang ngan pagpahayag (18-25)

    • Tuna ginlarang basi ukyan (18)

45  Ini an siring ni Jehova ha iya dinihogan, kan Ciro,+Nga an too nga kamot akon ginkaptan+Basi magsakop hin mga nasud ha iya atubangan,+Basi kuhaan hin mga armas an* mga hadi,Basi abrihan ha iya atubangan an mga purtahan nga tagduha an sada,Salit an mga ganghaan diri sasadhan:   “Mag-uuna ako ha imo,+Ngan papatagon ko an mga bungtod. Dudugmukon ko an tumbaga* nga mga purtahan,Ngan uutdon ko an puthaw nga mga trangka.+   Ihahatag ko ha imo an mga bahandi ha kasisidmanNgan an tinago nga mga bahandi ha tago nga mga lugar,+Basi makilala mo nga ako hi Jehova,An Dios han Israel, nga nagtatawag ha imo ha imo ngaran.+   Para ha akon surugoon nga hi Jacob ngan kan Israel nga akon pinili,Gintatawag ko ikaw ha imo ngaran. Gintatagan ko ikaw hin dungganon nga ngaran, bisan kon diri mo ako kilala.   Ako hi Jehova, ngan waray na lain. Waray Dios labot ha akon.+ Akon ka pakukusgon,* bisan kon diri mo ako kilala,   Basi mahibaro an mga tawoTikang ha ginsisirangan han adlaw tubtob ha gintutunoran hito*Nga waray Dios labot ha akon.+ Ako hi Jehova, ngan waray na lain.+   Nagpuporma ako hin kalamrag+ ngan naglalarang hin kasisidman,+Naghihimo ako hin kamurayawan+ ngan nagpapahinabo hin kadaot;+Ako, hi Jehova, an nagbubuhat hini ngatanan.   Kamo nga mga langit, pagpauran tikang ha igbaw;+An mga dampog magpauran hin katadongan. An tuna bumuka ngan magbunga hin katalwasanNgan magpaturok ito hin katadongan ha pariho nga panahon.+ Ako, hi Jehova, an naglarang hito.”   Kairo niya nga nakikiglantugi* ha Dios nga naghimo ha iya,*Kay usa la hiya nga tipak han surudlan nga hinimo ha lapokHa butnga han iba nga mga tipak han surudlan nga hinimo ha lapok nga aada ha tuna! Masiring ba an lapok ha Parahimo hin Daba:* “Ano an imo ginhihimo?”+ O masiring ba an imo ginhimo: “Waray hiya mga kamot”?* 10  Kairo niya nga nasiring ha usa nga amay: “Ano ba nga klase hin tawo ini nga imo anak?” Ngan nasiring ha usa nga babaye: “Ano ini nga imo igin-anak?”* 11  Ini an siring ni Jehova, an Baraan nga Dios han Israel,+ Hiya nga nagporma ha iya: “Kukwestyunon mo ba ako mahitungod ha mga butang nga tiabotNgan susugoon ako mahitungod han akon mga anak+ ngan han mga buhat han akon mga kamot? 12  Ginhimo ko an tuna+ ngan naglarang hin tawo dida hito.+ Gin-unat ko an kalangitan pinaagi han akon mismo mga kamot,+Ngan naghahatag ako hin mga sugo ha bug-os nga hugpo hito.”+ 13  “Nagpili ako hin lalaki uyon ha katadongan,+Ngan tatadungon ko an ngatanan niya nga dalan. Hiya an magtutukod han akon syudad+Ngan magpapagawas han akon mga distyero+ nga waray bayad o hukip nga ihahatag,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo. 14  Ini an siring ni Jehova: “An ganansya* han Ehipto ngan an baligya* han Etiopia ngan an mga Sabeo, nga mga tawo nga higtaas,Makada ha imo ngan magigin imo. Malakat hira ha imo luyo nga nakakadena. Makada hira ha imo ngan mayukbo ha imo.+ Manginginyupo hira ha imo nga nasiring, ‘Sigurado nga an Dios kaupod mo,+Ngan waray na lain; waray na iba nga Dios.’” 15  Usa ka gud nga Dios nga nagtatago han imo kalugaringon,O Dios han Israel, an Paratalwas.+ 16  Hira ngatanan mahibubutang ha kaarawdan ngan maaalohan;An mga naghihimo hin mga idolo ngatanan mabaya nga naaalohan.+ 17  Kondi tatalwason ni Jehova an Israel hin waray kataposan nga pagtalwas.+ Diri kamo mahibubutang ha kaarawdan o maaalohan ha kadayonan.+ 18  Kay ini an siring ni Jehova,An Maglalarang han langit,+ an tinuod nga Dios,Hiya nga nagporma han tuna, an naghimo hito ngan marig-on nga nag-establisar hito,+Nga waray maglarang hito nga waray la katuyoan,* kondi nagporma hito basi ukyan:+ “Ako hi Jehova, nganwaray na lain. 19  Waray ako magyakan ha tago nga lugar,+ ha tuna han kasisidman;Waray ako magsiring ha tulin* ni Jacob,‘Pamilnga ako nga waray la katuyoan.’* Ako hi Jehova, nga nagyayakan han matadong ngan nagsusumat han husto nga mga butang.+ 20  Pagtirirok kamo ngan pakadi. Daop kamo hin urosa, kamo nga mga pinalagiw tikang ha mga nasud.+ Waray hira hinbabaroan, adton nagdadara hin inukit nga mga imahenNgan nag-aampo ha usa nga dios nga diri makakatalwas ha ira.+ 21  Isumat an iyo asoy ngan ipresenta an iyo kaso. Urosa nga magkonsulta hira ha usa kag usa. Hin-o an nagtagna hini maiha na nga panahon an naglabayNgan nagpahayag hini tikang pa ha kadaan nga mga panahon? Diri ba ako, hi Jehova? Waray na iba nga Dios labot ha akon;Usa nga matadong nga Dios ngan Paratalwas,+ waray Dios labot ha akon.+ 22  Balik kamo ha akon basi matalwas+ kamo ngatanan nga aada ha mga sidsid han tuna,Kay ako an Dios, ngan waray na lain.+ 23  Nanumpa ako ha akon kalugaringon;Tinuod an pulong nga ginawas ha akon baba,Ngan diri ito mabalik:+ Ha akon an tagsa nga tuhod maluhod,An tagsa nga dila manunumpa hin pagkamaunungon+ 24  Ngan masiring, ‘Aada gud kan Jehova an tinuod nga katadongan ngan an kusog. An ngatanan nga nasisina gud ha iya makadto ha iya atubangan nga naaawod. 25  Tungod kan Jehova an bug-os nga tulin* ni Israel mapapamatud-an nga husto,+Ngan maghahambog hira mahitungod ha iya.’”

Mga footnote

Lit., “tanggalan hin takgong an mga baliatang han.”
Ha Ingles, copper.
Lit., “tatakgongan hin hugot.”
O “Tikang ha este ngadto ha weste.”
O “nakikigdiskusyon.”
O “ha Dios nga nagporma ha iya.”
O “ha Iya nga nagporma hito.”
O posible nga “O masiring ba an lapok: ‘An imo ginhimo waray mga karaptan’?”
O “Ano ini nga imo ginkurian pag-anak?”
O posible nga “mga trabahador.”
O posible nga “mga negosyante.”
O posible nga “basi la magin waray sulod.”
Lit., “binhi.”
O “hin waray la pulos.”
Lit., “binhi.”