Isaias 36:1-22

  • Ginsulong ni Senakerib an Juda (1-3)

  • Gintamay han Rabsake hi Jehova (4-22)

36  Ha ika-14 ka tuig ni Hadi Hezekias, gin-atake ni Senakerib nga hadi han Asirya+ an ngatanan nga pinader nga syudad han Juda ngan ginpansakop ito.+  Katapos, an hadi han Asirya nagsugo han Rabsake*+ upod hin damu nga sundalo tikang ha Lakis+ ngadto kan Hadi Hezekias ha Jerusalem. Pinwesto hira hirani ha paawasan han igbaw nga tirokan han tubig,+ nga nahimumutang ha may kalsada tipakadto ha uma han paraglaba nga lalaki.+  Katapos, hi Eliakim+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga nagdudumara han panimalay,* hi Sebna+ nga sekretaryo, ngan hi Joa nga anak nga lalaki ni Asap nga pararekord ginawas ngadto ha iya.  Salit an Rabsake nagsiring ha ira: “Alayon sidnga niyo hi Hezekias, ‘Ini an siring han harangdon nga hadi, an hadi han Asirya: “Ano an basihan han imo pagsarig?+  Nasiring ka, ‘May-ada ako estratihiya ngan gahum ha pakiggirra,’ pero waray pulos ini nga mga pulong. Kan kanay ka nasarig, nga tungod hito may kaisog ka nga magrebelde ha akon?+  Kitaa! Nasarig ka ha bulig hinin bari nga tangbo, an Ehipto, nga kon dun-an han usa nga tawo madulot ito ngan makakatusok ha iya palad. Sugad hito an Paraon nga hadi han Ehipto ha ngatanan nga nasarig ha iya.+  Ngan kon magsiring ka ha akon, ‘Nasarig kami kan Jehova nga amon Dios,’ diri ba Iya an higtaas nga mga lugar ngan an mga halaran nga ginpananggal ni Hezekias,+ samtang nasiring hiya ha Juda ngan ha Jerusalem, ‘Kinahanglan kamo yumukbo ha atubangan hini nga halaran’?”’+  Salit yana, alayon pakigpusta ha akon ginoo nga hadi han Asirya:+ Tatagan ko ikaw hin 2,000 nga kabayo kon makakaagi ka hin igo nga kadamu nga masakay hito.  Aanhon mo man pagpaatras han bisan usa nga gobernador nga pinakaubos ha mga surugoon han akon ginoo, nga ha Ehipto ka man nasarig para hin mga karuwahe ngan hin mga parapangabayo? 10  Yana, waray ba ako tagi ni Jehova hin awtoridad nga atakehon ini nga tuna basi bungkagon ini? Hi Jehova mismo an nagsiring ha akon, ‘Atakeha ini nga tuna ngan bungkaga ini.’” 11  Tungod hito hi Eliakim ngan hi Sebna+ ngan hi Joa nagsiring ha Rabsake:+ “Alayon pagyakan ha imo mga surugoon ha Aramaico* nga yinaknan,+ kay nasabot kami hito; ayaw pagyakan ha amon ha yinaknan han mga Judio ha atubangan han katawohan nga aada ha bawbaw han pader.”+ 12  Kondi an Rabsake nagsiring: “Ha iyo ginoo la ba ngan ha iyo ako ginsugo han akon ginoo basi iyakan ini nga mga pulong? Diri ba ha mga tawo liwat nga nangangalingkod ha bawbaw han pader, ha mga tawo nga makaon han ira mismo tai ngan mainom han ira mismo ihi kaupod niyo?” 13  Katapos, an Rabsake tinindog ngan nagyakan ha daku nga tingog ha yinaknan han mga Judio,+ nga nasiring: “Pamati ha mensahe han harangdon nga hadi, an hadi han Asirya.+ 14  Ini an siring han hadi, ‘Ayaw kamo pagpalimbong kan Hezekias, kay diri hiya makakatalwas ha iyo.+ 15  Ngan ayaw kamo pagtugot nga pasarigon kamo ni Hezekias kan Jehova+ pinaagi ha pagsiring: “Sigurado nga tatalwason kita ni Jehova, ngan ini nga syudad diri ihahatag ha kamot han hadi han Asirya.” 16  Ayaw kamo pamati kan Hezekias, kay ini an siring han hadi han Asirya: “Pakigmurayaw kamo ha akon ngan surender,* ngan an tagsa ha iyo makaon tikang ha iya kalugaringon nga tanom nga ubas ngan tikang ha iya kalugaringon nga kahoy nga igos ngan mainom han tubig han iya kalugaringon nga tirokan hin tubig, 17  tubtob nga kumanhi ako ngan dad-on kamo ha usa nga tuna nga pariho han iyo kalugaringon nga tuna,+ usa nga tuna han mga lugas ngan bag-o nga bino, usa nga tuna han tinapay ngan mga urubasan. 18  Ayaw kamo pagpalimbong kan Hezekias nga nasiring, ‘Tatalwason kita ni Jehova.’ Natalwas ba han bisan hin-o han mga dios han mga nasud an ira tuna tikang ha kamot han hadi han Asirya?+ 19  Hain an mga dios han Hamat ngan han Arpad?+ Hain an mga dios han Separvaim?+ Ngan natalwas ba nira an Samaria tikang ha akon kamot?+ 20  Hin-o ha ngatanan nga dios hini nga mga tuna an nagtalwas han ira tuna tikang ha akon kamot, nga tungod hito matatalwas ni Jehova an Jerusalem tikang ha akon kamot?”’”+ 21  Pero nagpabilin hira nga hilom ngan waray bumaton ha iya hin bisan usa nga pulong, kay an hadi nagsugo, “Ayaw niyo hiya batona.”+ 22  Kondi hi Eliakim nga anak ni Hilkias, nga nagdudumara han panimalay,* hi Sebna+ nga sekretaryo, ngan hi Joa nga anak ni Asap nga pararekord kinadto kan Hezekias nga gisi an ira mga bado ngan iginsumat ha iya an ginsiring han Rabsake.

Mga footnote

O “han labaw nga paraserbi hin irimnon.”
O “palasyo.”
O “Siryano.”
Lit., “Paghimo kamo hin bendisyon upod ha akon ngan gawas ngadi ha akon.”
O “palasyo.”