Isaias 16:1-14

  • Sumpay han mensahe kontra ha Moab (1-14)

16  Pagpadara hin karnero nga lalakí ngadto ha magmarando han tuna,Tikang ha Sela ngadto ha kamingawanNgadto ha bukid han anak nga babaye han Zion.   Pariho hin tamsi nga gintabog tikang ha salag hito+ An mahitatabo ha mga anak nga babaye han Moab ha mga kahamabwan han Arnon.+   “Paghatag hin sagdon, tumana an desisyon. An imo lambong* ha kaudtuhon himoa nga sugad kasirom han gab-i. Tagoa an mga nagpatlaag ngan ayaw pagtraydori adton namamalagiw.   Hinaot an akon katawohan nga nagpatlaag umukoy ha imo, O Moab. Magin lugar ka nga matatagoan nira tungod han parabungkag.+ An paratalumpigos maabot ha iya kataposan,An pagbungkag matatapos,Ngan adton nagtatamak-tamak ha iba mahahanaw ha tuna.   Katapos may trono nga marig-on nga maiestablisar ha maunungon nga gugma. An nalingkod dida hito ha tolda ni David magigin matinumanon;+Magigin patas an iya paghukom ngan magigin madagmit an iya pagpadapat han katadongan.”+   Nabatian namon an mahitungod han pagin hambog han Moab—hambog gud hiya+ An iya pagin mapahitas-on ngan an iya pagin hambog ngan an iya kapungot;+Pero an iya waray pulos nga panyakan waray hingangadtoan.   Salit an Moab magngunguyngoy para ha Moab;Hira ngatanan magngunguyngoy.+ An mga ginpanbalbag maghaharoy tungod han mga karan-on nga pasas han Kir-hareset.+   Kay an hagdan-hagdan nga mga urubasan han Hesbon+ nauga,An tanom nga ubas han Sibma,+An mga magmarando han mga nasud nagtamak-tamak han mapula gud nga mga sanga hito;*Nakaabot ito tubtob ha Jazer;+Nagpadayon ito tubtob ha kamingawan. An mga saringsing hito nagsarang ngan nakaabot ha dagat.   Tungod hito tatangisan ko an tanom nga ubas han Sibma sugad han akon pagtangis ha Jazer. Huhulson ko ikaw han akon mga luha, O Hesbon ngan Eleale,+Kay an pan-gugliat tungod han imo prutas ha katpaso* ngan han imo ani natapos na.* 10  An pagrayhak ngan pagkalipay ginkuha tikang ha namumunga nga kakahoyan,Ngan waray na mga kanta han kalipay o pan-gugliat dida ha mga urubasan.+ An paratamak han ubas diri na nagtatamak hito ha mga purog-an,Kay ginpaundang ko an pan-gugliat.+ 11  Salit ha akon sulod nangungurog ako tungod han Moab,+Pariho hin arpa nga ginkakaskas,Ngan an akon gisusuluri nga mga bahin nangungurog tungod han Kir-hareset.+ 12  Bisan kon an Moab magkinapoy ha hitaas nga lugar ngan kumadto ha iya santuaryo basi mag-ampo, waray ito mahihimo.+ 13  Ini an pulong nga ginyakan ni Jehova hadto mahitungod han Moab. 14  Ngan yana hi Jehova nasiring: “Antes matapos an tulo ka tuig, pariho han mga tuig han usa nga sinuholan nga trabahador,* an himaya han Moab papakaalohan pinaagi han ngatanan nga klase han duro nga kasamok, ngan an mga mahibibilin gutiay gud la ngan magluya.”+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “dagaw.”
O “han mga sanga hito nga puno hin pula nga mga ubas.”
Nagtutudlok labi na ha mga igos ngan bangin liwat ha mga bunga han palma.
O posible nga “Kay an singgit han pakiggirra linusad ngada ha imo prutas ha katpaso ngan ha imo ani.”
O “nga gin-ihap hin maopay pariho han ginbubuhat han sinuholan nga trabahador”; karuyag sidngon, hin eksakto tulo ka tuig.