Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Isaias

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • An amay ngan an iya rebelyoso nga mga anak (1-9)

  • Hi Jehova nangangalas ha pagsingba nga pormalidad la (10-17)

  • “Tadungon naton an mga butang” (18-20)

  • An Zion ipapahiuli sugad nga matinumanon nga syudad (21-31)

 • 2

  • Bukid ni Jehova pahihitas-on (1-5)

   • Espada magigin punta han arado (4)

  • Pauubson han adlaw ni Jehova an mapahitas-on (6-22)

 • 3

  • Iginsisimang han mga lider han Juda an katawohan (1-15)

  • Ginhukman an nandadani nga mga anak nga babaye han Zion (16-26)

 • 4

  • Pito nga babaye ha usa nga lalaki (1)

  • An pasasaringsingon ni Jehova magigin mahimayaon (2-6)

 • 5

  • Kanta ha urubasan ni Jehova (1-7)

  • Kairo han urubasan ni Jehova (8-24)

  • Kasina han Dios ha iya katawohan (25-30)

 • 6

  • Bisyon mahitungod kan Jehova ha iya templo (1-4)

   • “Baraan, baraan, baraan hi Jehova” (3)

  • Ginlimpyohan an im-im ni Isaias (5-7)

  • Ginsugo hi Isaias (8-10)

   • “Aadi ako! Sugoa ako!” (8)

  • “Tubtob san-o, O Jehova?” (11-13)

 • 7

  • Mensahe kan Hadi Ahaz (1-9)

   • Hi Sear-jasub (3)

  • Tigaman ni Emmanuel (10-17)

  • Sirot ha pagkadiri-matinumanon (18-25)

 • 8

  • Tiarabot nga pagsulong han Asirya (1-8)

   • Hi Maher-salal-has-baz (1-4)

  • Ayaw kahadlok­­​—⁠“kaupod namon an Dios!” (9-17)

  • Isaias ngan iya mga anak tigaman (18)

  • Balaud an konsultaha, diri an mga demonyo (19-22)

 • 9

  • Duro nga kalamrag para ha Galilea (1-7)

   • Katawo han “Prinsipe han Kamurayawan” (6-7)

  • Kamot han Dios kontra ha Israel (8-21)

 • 10

  • Kamot han Dios kontra ha Israel (1-4)

  • Asirya​—⁠tungkod han kasina han Dios (5-11)

  • Sirot ha Asirya (12-19)

  • Nanhibilin ha Jacob mabalik (20-27)

  • Huhukman han Dios an Asirya (28-34)

 • 11

  • Matadong nga pagmando han sanga ni Jesse (1-10)

   • Lobo ngan karnero magkakaupod (6)

   • Tuna mapupuno han kahibaro mahitungod kan Jehova (9)

  • An nanhibilin ipapahiuli (11-16)

 • 12

  • Kanta han pagpasalamat (1-6)

   • “Hi Jah Jehova an akon kusog” (2)

 • 13

  • Mensahe kontra ha Babilonya (1-22)

   • Adlaw ni Jehova hirani na! (6)

   • Media sasakupon an Babilonya (17)

   • Babilonya diri na gud uukyan (20)

 • 14

  • Israel maukoy ha ira tuna (1, 2)

  • Pagtamay ha hadi han Babilonya (3-23)

   • Bitoon mahuhulog tikang ha langit (12)

  • Asiryano dudugmukon ni Jehova (24-27)

  • Mensahe kontra ha Filistia (28-32)

 • 15

  • Mensahe kontra ha Moab (1-9)

 • 16

  • Sumpay han mensahe kontra ha Moab (1-14)

 • 17

  • Mensahe kontra ha Damasco (1-11)

  • Mga nasud sasawayon ni Jehova (12-14)

 • 18

  • Mensahe kontra ha Etiopia (1-7)

 • 19

  • Mensahe kontra ha Ehipto (1-15)

  • Makikilala han Ehipto hi Jehova (16-25)

   • Halaran para kan Jehova ha Ehipto (19)

 • 20

  • Tigaman kontra ha Ehipto ngan Etiopia (1-6)

 • 21

  • Mensahe kontra ha kamingawan han dagat (1-10)

   • Pagbantay tikang ha torre nga taran-awan (8)

   • “Napukan na an Babilonya!” (9)

  • Mensahe kontra ha Duma ngan ha disyerto nga kapatagan (11-17)

   • ‘Bantay, maiha pa ba an gab-i?’ (11)

 •  22

  • Mensahe ha Walog han Bisyon (1-14)

  • Sebna sasaliwnan ni Eliakim (15-25)

   • Simboliko nga raysang (23-25)

 • 23

  • Mensahe kontra ha Tiro (1-18)

 • 24

  • Tuna kukuhaan ni Jehova hin sulod (1-23)

   • Hi Jehova Hadi ha Zion (23)

 • 25

  • Bendisyon ha katawohan han Dios (1-12)

   • Panagtawo ni Jehova nga may maopay nga klase hin bino (6)

   • Waray na kamatayon (8)

 • 26

  • Kanta han pagsarig ngan pagtalwas (1-21)

   • Jah Jehova, Bato ha kadayonan (4)

   • Tawo mahibabaro han katadongan (9)

   • “An imo mga patay mabubuhi” (19)

   • Sulod ha kwarto ngan tago (20)

 • 27

  • Leviatan papatayon ni Jehova (1)

  • Kanta mahitungod ha Israel sugad nga urubasan (2-13)

 • 28

  • Kairo han parahubog ha Efraim! (1-6)

  • Mga saserdote ngan propeta han Juda nagpaparadingpading (7-13)

  • ‘Kasabotan ha Kamatayon’ (14-22)

   • Presyoso nga bato nga pandugtong ha eskina ha Zion (16)

   • Talagsahon nga buhat ni Jehova (21)

  • Maaramon nga disiplina ni Jehova igin-ilustrar (23-29)

 • 29

  • Kairo han Ariel! (1-16)

   • Pag-alagad han im-im ginkondenar (13)

  • Bungol mabati; buta makita (17-24)

 • 30

  • Bulig han Ehipto waray gud pulos (1-7)

  • Tagna iginsalikway han katawohan (8-14)

  • Kusog pinaagi ha pagsarig (15-17)

  • Hi Jehova magpapakita hin pagkabuotan ha iya katawohan (18-26)

   • Jehova, Harangdon nga Instruktor (20)

   • “Ini an dalan” (21)

  • Sisirotan ni Jehova an Asirya (27-33)

 • 31

  • Tinuod nga bulig tikang ha Dios, diri ha tawo (1-9)

   • Kabayo han Ehipto unod la (3)

 • 32

  • Hadi ngan mga prinsipe magmamando para ha hustisya (1-8)

  • Pahamangno ha kampante nga kababayin-an (9-14)

  • Bendisyon kon ibubo an espiritu (15-20)

 • 33

  • Paghukom ngan paglaom para ha matadong (1-24)

   • Hi Jehova Hukom, Parahatag hin balaud, Hadi (22)

   • Waray masiring: “May sakit ako” (24)

 • 34

  • Pagbulos ni Jehova ha mga nasud (1-8)

  • Edom magigin binayaan (9-17)

 • 35

  • Paraiso ipapahiuli (1-7)

   • Buta makita; bungol mabati (5)

  • Dalan han Pagkabaraan para ha mga gintubos (8-10)

 • 36

  • Ginsulong ni Senakerib an Juda (1-3)

  • Gintamay han Rabsake hi Jehova (4-22)

 • 37

  • Hi Hezekias nangaro hin bulig ha Dios pinaagi kan Isaias (1-7)

  • Jerusalem gintarhog ni Senakerib (8-13)

  • Pag-ampo ni Hezekias (14-20)

  • Iginsumat ni Isaias an baton han Dios (21-35)

  • Ginpamatay han anghel an 185,000 nga Asiryano (36-38)

 • 38

  • Pagkasakit ngan pagkaopay ni Hezekias (1-22)

   • Kanta han pagpasalamat (10-20)

 • 39

  • Mga mensahero han Babilonya (1-8)

 • 40

  • Pagliaw ha katawohan han Dios (1-11)

   • Tingog ha kamingawan (3-5)

  • Pagkaharangdon han Dios (12-31)

   • Mga nasud pariho hin turo tikang ha balde (15)

   • An Dios naukoy ha bawbaw han “malidong nga tuna” (22)

   • Ngatanan nga bitoon gintatawag ha ngaran (26)

   • An Dios diri gud nanluluya (28)

   • Paglaom kan Jehova nagpapakusog (29-31)

 • 41

  • Usa nga magsasakop tikang ha ginsisirangan han adlaw (1-7)

  • Israel ginpili nga surugoon han Dios (8-20)

   • “Abraham nga akon sangkay” (8)

  • Gin-ayat an iba nga mga dios (21-29)

 • 42

  • Surugoon han Dios ngan an iya misyon (1-9)

   • ‘Jehova an akon ngaran’ (8)

  •  Bag-o nga kanta han pagdayaw kan Jehova (10-17)

  • An Israel buta ngan bungol (18-25)

 • 43

  • Titirukon ni Jehova an iya katawohan (1-7)

  • Mga dios ginbista (8-13)

   • “Kamo an akon mga saksi” (10, 12)

  • Pagagawson ha Babilonya (14-21)

  • “Ipasaka naton an aton kaso kontra ha usa kag usa” (22-28)

 • 44

  • Bendisyon ha mga pinili han Dios (1-5)

  • Waray Dios labot kan Jehova (6-8)

  • Mga idolo nga hinimo han tawo waray pulos (9-20)

  • Jehova, Paratubos han Israel (21-23)

  • Pagpahiuli pinaagi kan Ciro (24-28)

 • 45

  • Ciro gindihogan ha pagsakop ha Babilonya (1-8)

  • Lapok diri makiglantugi ha Parahimo hin daba (9-13)

  • Israel kikilalahon han iba nga nasud (14-17)

  • Dios masasarigan ha paglarang ngan pagpahayag (18-25)

   • Tuna ginlarang basi ukyan (18)

 • 46

  • Mga idolo han Babilonya kontra ha Dios han Israel (1-13)

   • Tidaraon igintagna ni Jehova (10)

   • Tamsi nga mandaragit tikang ha ginsisirangan han adlaw (11)

 • 47

  • Kapukan han Babilonya (1-15)

   • Mga astrologo iginbuhayhag (13-15)

 • 48

  • Israel ginsaway ngan ginputli (1-11)

  • Hi Jehova magios kontra ha Babilonya (12-16a)

  • Pagtutdo han Dios mapulsanon (16b-19)

  • ‘Gawas tikang ha Babilonya!’ (20-22)

 • 49

  • Toka han surugoon ni Jehova (1-12)

   • Kalamrag han mga nasud (6)

  • Pagliaw ha Israel (13-26)

 • 50

  • Mga sala han Israel nagresulta hin problema (1-3)

  • Masinugtanon nga surugoon ni Jehova (4-11)

   • Dila ngan talinga han natutdoan (4)

 • 51

  • Zion ipapahiuli pariho han Eden (1-8)

  • Pagliaw han gamhanan nga naghimo ha Zion (9-16)

  • Kopa han kapungot ni Jehova (17-23)

 • 52

  • Pagmata, O Zion! (1-12)

   • Maopay an mga tiil han nagdadara han maopay nga sumat (7)

   • Mga bantay han Zion urosa nga nasinggit (8)

   • Kinahanglan limpyo an nagdadara han mga garamiton ni Jehova (11)

  • Surugoon ni Jehova papasidunggan (13-15)

   • Nadaot nga hitsura (14)

 • 53

  • Pag-antos, kamatayon, ngan lubong han surugoon ni Jehova (1-12)

   • Gintamay ngan ginlikyan (3)

   • Nagpas-an han sakit ngan kasakit (4)

   • Pariho hin karnero ha irihawan (7)

   • Gindara niya an sala han damu (12)

 • 54

  • Baog nga Zion magkakaanak hin damu (1-17)

   • Jehova, bana han Zion (5)

   • Mga anak han Zion tututdoan ni Jehova (13)

   • Armas kontra ha Zion mapapakyas (17)

 • 55

  • Imbitasyon nga kumaon ngan uminom hin libre (1-5)

  • Pamilnga hi Jehova ngan an iya masasarigan nga pulong (6-13)

   • Pamaagi han Dios mas hitaas kay ha kanan tawo (8, 9)

   • Pulong han Dios sigurado nga maglalampos (10, 11)

 • 56

  • Bendisyon ha taga-iba nga nasud ngan ha yunuko (1-8)

   • Balay nga arampoan para ha ngatanan (7)

  • Bantay nga buta, ayam nga ngula (9-12)

 • 57

  • An matadong ngan an maunungon nahanaw (1, 2)

  • Espirituwal nga prostitusyon han Israel iginbuhayhag (3-13)

  • Pagliaw ha mapainubsanon (14-21)

   • An magraot daw mabalud nga dagat (20)

   • Waray kamurayawan an magraot (21)

 • 58

  • Tinuod ngan buwa nga pagpuasa (1-12)

  • Malipay pagtuman han Sabbath (13, 14)

 • 59

  • Israel nahibulag ha Dios tungod han sala (1-8)

  • Nagsumat han sala (9-15a)

  • Hi Jehova nanginlabot para ha mabinasulon (15b-21)

 •  60

  • Himaya ni Jehova nasanag ha Zion (1-22)

   • Pariho hin mga sarapati ngadto ha ira balay-balay (8)

   • Bulawan imbes nga tumbaga (17)

   • An pipira magigin 1,000 (22)

 • 61

  • Gindihogan ha pagpasamwak hin maopay nga sumat (1-11)

   • “Tuig han pagkabuotan ni Jehova” (2)

   • ‘Dagku nga kahoy han katadongan’ (3)

   • Mabulig an taga-iba nga nasud (5)

   • “Mga saserdote ni Jehova” (6)

 • 62

  • Bag-o nga ngaran han Zion (1-12)

 • 63

  • Pagbulos ni Jehova ha mga nasud (1-6)

  • Maunungon nga gugma ni Jehova ha naglabay (7-14)

  • Pag-ampo han pagbasol (15-19)

 • 64

  • Sumpay han pag-ampo han pagbasol (1-12)

   • Jehova, “Parahimo hin Daba” (8)

 • 65

  • Paghukom ni Jehova ha nagsisingba ha idolo (1-16)

   • Mga dios han Swerte ngan Kapalaran (11)

   • “An akon mga surugoon makaon” (13)

  • Bag-o nga mga langit ngan bag-o nga tuna (17-25)

   • Panukod hin balay; pananom hin urubasan (21)

   • Waray magtatrabaho hin waray pulos (23)

 • 66

  • Tinuod ngan buwa nga pagsingba (1-6)

  • Zion ngan an iya mga anak (7-17)

  • Mga tawo titirukon basi magsingba ha Jerusalem (18-24)