Isaias 49:1-26

  • Toka han surugoon ni Jehova (1-12)

    • Kalamrag han mga nasud (6)

  • Pagliaw ha Israel (13-26)

49  Pamati ha akon, kamo nga mga isla,Ngan paghatag hin atensyon, kamo nga higrayo nga mga nasud.+ Gintawag na ako ni Jehova antes pa ako matawo.*+ Tikang pa ha panahon nga nakadto ako ha tagoangkan han akon nanay gin-unabi na niya an akon ngaran.   An akon baba ginhimo niya nga pariho hin matarom nga espada;Igintago niya ako ha lambong han iya kamot.+ Ginhimo niya ako nga binaid nga pana;Gintago niya ako ha iya surudlan hin pana.   Nagsiring hiya ha akon: “Surugoon ko ikaw, O Israel,+Nga pinaagi ha imo ipapakita ko an akon pagkaharangdon.”+   Pero nagsiring ako: “Kawang la an akon pagpinaniguro. Gin-ubos ko an akon kusog para ha butang nga diri tinuod ngan waray pulos. Kondi sigurado nga hi Jehova an naghuhukom ha akon,*Ngan an akon Dios an naghahatag ha akon hin suhol.”*+   Ngan yana hi Jehova, an Dios nga nagporma ha akon tikang ha tagoangkan sugad nga iya surugoon,Nagsiring nga kinahanglan ko ibalik ha iya an Jacob,Basi an Israel matirok ngadto ha iya.+ Papasidunggan ako ha atubangan ni Jehova,Ngan an akon Dios an akon magigin kusog.   Ngan hiya nagsiring: “Diri la kay surugoon ko ikawNga magbabangon ha mga tribo ni JacobNgan magbabalik ha mga gintipigan nga buhi ha Israel. Iginhahatag ko liwat ikaw sugad nga kalamrag han mga nasud,+Basi an akon pagtalwas makaabot ha mga sidsid han tuna.”+  Ini an siring ni Jehova, an Paratubos ngan Baraan nga Dios han Israel,+ ngadto ha iya nga gintatamay,*+ ha iya nga nangingil-aran han nasud, ha surugoon han mga magmarando: “An mga hadi makakakita ngan matindog,Ngan an mga prinsipe mayukboTungod kan Jehova, nga matinumanon,+An Baraan nga Dios han Israel, nga nagpili ha imo.”+   Ini an siring ni Jehova: “Ha panahon han pag-uyon* ginbaton ko ikaw,+Ngan ha adlaw han katalwasan ginbuligan ko ikaw;+Padayon ko ikaw nga ginpanalipdan basi ihatag ka sugad nga kasabotan para ha katawohan,+Basi ipahiuli an tuna,Basi pagtag-iyahon nira an ira naguba nga mga panurundon,+   Basi sumiring ha mga priso, ‘Pagkagawas kamo!’+ Ngan ha mga aada ha kasisidman,+ ‘Pagpakita kamo!’ Mangangaon hira ha ligid han mga dalan,Magigin panabsaban nira an mga ligid han ngatanan nga aragian nga damu an naagi.* 10  Diri hira gugutumon, diri liwat hira uuhawon,+Ngan diri liwat makakadaot ha ira an sobra nga kapaso o an adlaw.+ Kay Hiya nga may kalooy ha ira magtutugway ha ira,+Ngan Iya hira gigiyahan ha ligid han mga burabod han tubig.+ 11  Hihimoon ko nga dalan an ngatanan ko nga kabukiran,Ngan pahihitas-on an akon mga kalsada.+ 12  Kitaa! Nagkakaabot hira tikang ha hirayo,+Ngan kitaa! tikang hira ha norte ngan tikang ha weste,Ngan tikang hira ha tuna han Sinim.”+ 13  Singgit tungod ha kalipay, kamo nga kalangitan, ngan pagrayhak, ikaw tuna.+ An kabukiran magrayhak nga may malipayon nga pagsinggit.+ Kay hi Jehova nagliaw ha iya katawohan,+Ngan nagpapakita hiya hin kalooy ha iya kalugaringon nga katawohan nga nag-aantos.+ 14  Pero an Zion padayon nga nagsiring: “Ginbayaan ako ni Jehova,+ ngan ginkalimtan ako ni Jehova.”+ 15  Makakalimtan ba han usa nga babaye an iya nasuso nga anakO diri ba hiya malolooy ha anak han iya tagoangkan? Bisan kon ini nga mga babaye mahingalimot, ako diri gud mahingangalimot ha imo.+ 16  Kitaa! Gin-ukit ko ikaw ha akon mga palad. An imo mga pader pirme aada ha akon atubangan. 17  An imo mga anak nag-aapura pagbalik. An mga nagruba ha imo ngan nagbungkag ha imo mabaya ha imo. 18  Isiplat an imo mga mata ngan pagkita ha palibot. Nagtitirirok hira ngatanan.+ Napakanhi hira ha imo. “Sugad nga buhi ako,” nasiring hi Jehova,“Ig-aadorno mo hira ngatanan nga sugad hin mga dekorasyon,Ngan isusul-ot mo hira pariho han ginbubuhat han karaslon nga babaye. 19  Bisan kon an imo mga lugar ginbungkag ngan ginbayaan ngan an imo tuna kagubaan na la,+Yana magigin huot ito para ha mga naukoy didto,+Ngan an mga naglamoy ha imo+ magigin hirayo.+ 20  An mga anak nga natawo ha panahon nga nawad-an ka hin mga anak masiring ha imo atubangan,‘Ini nga lugar sobra kahuot para ha akon. Tagi ako hin lugar nga mauukyan dinhi.’+ 21  Ngan masiring ka ha imo kasingkasing,‘Hin-o an tatay hini nga kabataan nga iginhatag ha akon,Kay usa ako nga babaye nga nawad-an hin mga anak ngan baog,Igindistyero ngan gindara nga priso? Hin-o an nagpadaku ha ira?+ Kitaa! Ginbayaan ako nga nag-uusahan la,+Salit diin hira tikang?’”+ 22  Ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Kitaa! Aalsahon ko an akon kamot ngadto ha mga nasud,Ngan ibubutang ko an akon tigaman* ha mga katawohan.+ Ira kukuguson an imo mga anak nga lalakiNgan papas-anon an imo mga anak nga babaye.+ 23  An mga hadi magigin imo mga paramangno,+Ngan an ira mga prinsesa magigin imo mga yaya. Mayukbo hira ha imo+Ngan magpapasakop ha imo,*+Ngan makikilala mo gud nga ako hi Jehova;An mga naglalaom ha akon diri mahibubutang ha kaarawdan.”+ 24  Makukuha ba tikang ha makusog nga tawo an mga ginbihag na,O matatalwas ba an mga bihag han paratalumpigos? 25  Kondi ini an siring ni Jehova: “Bisan an mga bihag han usa nga makusog nga tawo pangunguhaon,+Ngan an mga ginbihag han paratalumpigos tatalwason.+ Kukontrahon ko an mga nakontra ha imo,+Ngan tatalwason ko an imo kalugaringon nga mga anak. 26  Ipapakaon ko ha mga nagtatalumpigos ha imo an ira mismo unod,Ngan sugad han pagkahubog ha matam-is nga bino, mahuhubog hira han ira mismo dugo. Ngan makikilala gud han ngatanan nga tawo* nga ako hi Jehova,+An imo Paratalwas+ ngan an imo Paratubos,+An Gamhanan nga Dios han Jacob.”+

Mga footnote

Lit., “tikang pa ha tagoangkan.”
O “hi Jehova maghahatag ha akon hin hustisya.”
O “balos.”
O “gintatamay an kalag.”
O “han akon pagpakita hin pagkabuotan.”
O posible nga “nga mahawan nga mga bungtod.”
O “tigaman nga poste.”
Lit., “Ngan magdidila han tapotapo ha imo mga tiil.”
Lit., “ngatanan nga unod.”