Isaias 11:1-16

  • Matadong nga pagmando han sanga ni Jesse (1-10)

    • Lobo ngan karnero magkakaupod (6)

    • Tuna mapupuno han kahibaro mahitungod kan Jehova (9)

  • An nanhibilin ipapahiuli (11-16)

11  Usa nga gutiay nga sanga+ an matubo tikang ha tuod ni Jesse,+Ngan usa nga saha+ tikang ha iya mga gamot an mamumunga.   Ngan mapupuno hiya han espiritu ni Jehova,+Han espiritu han kinaadman+ ngan han pagsabot,Han espiritu han sagdon ngan han pagkagamhanan,+Han espiritu han kahibaro ngan han kahadlok kan Jehova.   Ngan malilipay hiya ha pagkahadlok kan Jehova.+ Diri hiya maghuhukom uyon ha nakikita han iya mga mataO magsasaway uyon la ha nababatian han iya mga talinga.+   Magigin patas* an iya paghukom ha mga ubos,Ngan pinaagi han katadongan magsasaway hiya para ha mga maaghop ha tuna. Iya babalbagon an tuna pinaagi han tungkod nga nagawas ha iya baba+Ngan papatayon an maraot pinaagi han gininhawa* han iya mga im-im.+   Pagkamatadong an magigin paha ha iya hawak,Ngan pagkamatinumanon an magigin paha ha iya mga baliatang.+   An lobo matampo hin pipira ka panahon ha nati nga karnero,+Ngan an leopardo mahigda upod an nati nga kanding,Ngan an nati nga baka ngan an leon ngan an pinatambok nga hayop magkakaurupod;*+Ngan usa nga gutiay nga bata an magtutugway ha ira.   An baka ngan an oso mangangaon nga magkaupod,Ngan an ira mga nati manhihigda nga magkaupod. An leon makaon hin uhot pariho han todo nga baka.+   An nasuso nga bata mag-uuyag ha balay han kobra,Ngan an ginlutas nga bata magbubutang han iya kamot ha bawbaw han buho han malara nga halas.   Diri hira mandadaot+O manruruba ha akon bug-os nga baraan nga bukid,+Kay an tuna mapupuno gud han kahibaro mahitungod kan JehovaSugad la nga an dagat nalulukop hin katubigan.+ 10  Hito nga adlaw an gamot* ni Jesse+ matindog sugad nga tigaman* para ha mga katawohan.+ Ha iya mangangaro hin giya an mga nasud,*+Ngan an iya lugar nga pahuwayan magigin mahimayaon. 11  Hito nga adlaw ig-aabot utro ni Jehova an iya kamot, ha ikaduha nga higayon, basi an nanhibilin han iya katawohan bawion ha Asirya,+ ha Ehipto,+ ha Patros,+ ha Cus,+ ha Elam,+ ha Sinar,* ha Hamat, ngan ha mga isla ha dagat.+ 12  Magbubutang hiya hin tigaman* para ha mga nasud ngan magtitirok han nagpatlaag nga katawohan han Israel,+ ngan iya titirukon an nagpatsarang* nga katawohan han Juda tikang ha upat nga eskina han tuna.+ 13  Mawawara na an pangabugho han Efraim,+Ngan bubungkagon an mga kaaway han Juda. An Efraim diri mangangabugho ha Juda,Ngan an Juda diri makikig-away ha Efraim.+ 14  Ngan malaksi nga magtitipaubos hira ha mga bakilid* han mga Filisteo ha weste;An katawohan ha Este urosa nga pangunguhaan nira hin mga butang sugad nga dinag-an. Ira ig-uunat an ira kamot kontra* ha Edom+ ngan ha Moab,+Ngan magigin sakop nira an mga Ammonita.+ 15  Tutung-on* ni Jehova an gulpo* han dagat han Ehipto+Ngan igwawarawara an iya kamot ha bawbaw han Salog.*+ Pinaagi han iya nakakapaso nga gininhawa* iya ito hahampakon ha pito nga sapa hito,*Ngan iya patatabukon an katawohan nga sul-ot an ira sandalyas. 16  Ngan magkakaada kalsada+ tipagawas ha Asirya para ha nanhibilin han iya katawohan,+Sugad la hadto ha Israel ha adlaw nga ginawas hira ha tuna han Ehipto.

Mga footnote

O “matadong.”
O “espiritu.”
O posible nga “Ngan an nati nga baka ngan an leon mangangaon nga magkaupod.”
O “tulin.”
O “tigaman nga poste.”
O “Pamimilngon hiya han mga nasud.”
Karuyag sidngon, an Babilonya.
O “tigaman nga poste.”
Ha iba nga lugar, “nagburublag.”
Lit., “ha sugbong.”
O “pahahaluagon an ira gahum ngadto.”
O posible nga “Pamamarahon.”
Lit., “dila.”
Karuyag sidngon, an Eufrates.
O “espiritu.”
O posible nga “babalbagon basi magin pito nga sapa.”