Isaias 29:1-24

  • Kairo han Ariel! (1-16)

    • Pag-alagad han im-im ginkondenar (13)

  • Bungol mabati; buta makita (17-24)

29  “Kairo han Ariel,* han Ariel, an syudad nga ginkampohan ni David!+ Pagpadayon kamo kada tuig;Padayon nga isaurog an iyo tinuig nga mga piyesta.+   Kondi magdadara ako hin kasakitan ha Ariel,+Ngan magkakaada kabido ngan pagtangis,+Ngan para ha akon magigin sugad hiya hin haringan han halaran han Dios.+   Magkakampo ako kontra ha imo ha palibot mo,Ngan lilikosan ko ikaw hin magtais nga mga aladNgan maghihimo ako hin mga bungdo para ha pag-atake ha imo.+   Pauubson ka;Tikang ha tuna magyayakan ka,Ngan an imo ginsisiring magigin makuri mabatian tungod han tapotapo. An imo tingog magtitikang ha tuna+Pariho han tingog han usa nga espiritista,Ngan an imo mga pulong mahuni tikang ha tapotapo.   An imo damu nga kaaway* magigin sugad han pino nga pulbos,+An damu nga paratalumpigos magigin pariho han upa nga iginpapalid.+ Ngan mahitatabo ito hin tigda la, ha usa la ka dali.+   Hi Jehova han mga hugpo magtatalwas ha imoPinaagi hin dalugdog ngan linog ngan daku nga aringasa,Pinaagi hin makusog gud nga hangin ngan bagyo ngan mga laga han nakakaugtang nga kalayo.”+   Katapos, an katawohan han ngatanan nga nasud nga nakikiggirra ha Ariel+—An ngatanan nga nakikiggirra ha iya,An pan-atake nga mga torre kontra ha iya,Ngan an mga nagdadara ha iya hin kasakitan— Magigin sugad hin inop, hin bisyon ha kagab-ihon.   Oo, magigin pariho gud ito han tawo nga ginugutom nga nag-iinop nga nakaon hiya,Pero pagmata niya, ginugutom hiya,*Ngan han tawo nga gin-uuhaw nga nag-iinop nga nainom hiya,Pero pagmata niya, kinakapoy hiya ngan gin-uuhaw.* Sugad liwat hito an mahitatabo ha katawohan han ngatanan nga nasudNga nakikiggirra ha Bukid Zion.+   Makakalasan kamo ngan mahipapausa;+Piyonga an iyo mga mata basi diri kamo makakita.+ Mga hubog hira, pero diri tungod han bino;Nagpaparadingpading hira, pero diri tungod han de-alkohol nga irimnon. 10  Kay ginpahinabo ni Jehova nga mahingaturog kamo hin hilarom;+Iya ginpiyong an iyo mga mata, an mga propeta,+Ngan iya gintabonan an iyo mga ulo, an mga parasumat hin bisyon.+ 11  Para ha iyo, an tagsa nga bisyon pariho han mga pulong ha libro nga nakaselyo.+ Kon iginhahatag nira ito ha tawo nga maaram bumasa ngan nasiring: “Alayon basaha ini ha daku nga tingog,” masiring hiya: “Diri ko ito mababasa, kay nakaselyo ito.” 12  Ngan kon iginhahatag nira ito ha tawo nga diri maaram bumasa ngan nasiring: “Alayon basaha ini,” masiring hiya: “Diri ako maaram bumasa.” 13  Hi Jehova nasiring: “Ini nga mga tawo nadaop ha akon pinaagi han ira babaNgan nagpapasidungog hira ha akon pinaagi han ira mga im-im,+Pero an ira kasingkasing hirayo gud ha akon;Ngan an ira kahadlok ha akon iginbasar ha mga sugo han mga tawo nga amo an igintutdo ha ira.+ 14  Salit ako an magbubuhat utro hin urusahon nga mga butang ngada hini nga katawohan,+Hin sunod-sunod nga urusahon nga mga butang;Ngan an kinaadman han ira maaramon nga mga tawo mawawara,Ngan an pagsabot han ira masinabuton nga mga tawo matatago.”+ 15  Kairo han mga naniniguro gud pagtago kan Jehova han ira mga plano.*+ An ira mga buhat ginbubuhat ha masirom nga lugar,Samtang nasiring hira: “Hin-o an nakita ha aton? Hin-o an nakilala ha aton?”+ 16  Ginbabaliko gud niyo an mga butang!* Angay ba tagdon nga pariho an parahimo hin daba ngan an lapok?+ An ginhimo angay ba sumiring mahitungod ha naghimo hito: “Waray niya ako himoa”?+ Ngan an ginporma nasiring ba mahitungod ha nagporma hito: “Waray hiya sarabotan”?+ 17  Diri na gud mag-iiha, an Lebanon magigin lugar han namumunga nga kakahoyan,+Ngan an lugar han namumunga nga kakahoyan tatagdon nga kagurangan.+ 18  Hito nga adlaw an mga bungol makakabati han mga pulong han libro,Ngan tikang ha dulom ngan kasisidman an mga mata han mga buta makakakita.+ 19  An mga maaghop magrarayhak gud kan Jehova,Ngan an mga pobre magigin malipayon ha Baraan nga Dios han Israel.+ 20  Kay an paratalumpigos mawawara na,An hambog nga tawo maabot ha iya kataposan,Ngan an ngatanan nga nagbibinantay ha pagbuhat hin kadaot bubungkagon,+ 21  An mga tawo nga ginhihimo nga salaan an iba pinaagi hin buwa nga pulong,An mga nagbubutang hin mga lit-ag para ha nagdidepensa* dida ha ganghaan han syudad,+Ngan an mga nagamit hin waray pulos nga mga pangatadongan basi diri tagan hin hustisya an matadong nga tawo.+ 22  Salit ini an siring ni Jehova, nga nagtubos kan Abraham,+ ngadto ha panimalay ni Jacob: “An Jacob diri na maaawod,Ngan an iya nawong diri na manduduas.*+ 23  Kay ha panahon nga makita niya an iya mga anak,Nga buhat han akon mga kamot, dida ha butnga niya,+Babaraanon nira an akon ngaran;Oo, babaraanon nira an Baraan nga Dios han Jacob,Ngan matinalahuron nga kahahadlokan nira an Dios han Israel.+ 24  An mga matinalapason an hunahuna magkakaada pagsabot,Ngan an mga nagrireklamo makarawat hin pagtutdo.”

Mga footnote

Posible nga nangangahulogan nga “An Haringan han Halaran han Dios,” nga posible nga nagtutudlok ha Jerusalem.
Lit., “mga estranghero.”
O “waray sulod an iya kalag.”
O “ngan uga an iya kalag.”
O “katuyoan.”
O “Maraot gud kamo!”
Lit., “ha iya nga nagsasaway.”
Karuyag sidngon, tungod han kaawod ngan kasubo.