Isaias 5:1-30

  • Kanta ha urubasan ni Jehova (1-7)

  • Kairo han urubasan ni Jehova (8-24)

  • Kasina han Dios ha iya katawohan (25-30)

5  Alayon tuguti ako nga kantahan an akon hinigugmaHin kanta mahitungod han akon hinigugma ngan han iya urubasan.+ An akon hinigugma nagkaada urubasan ha usa nga mabungahon nga bakilid han bungtod.   Iya ito gin-ukaran ngan gintanggalan hin mga bato. Nagtanom hiya dida hito hin maopay gud nga tanom nga ubas nga pula,Nagtukod hin torre ha butnga hito,Ngan naghimo hin purog-an nga panbino dida hito.+ Katapos, padayon hiya nga naglaom nga mamunga ito hin mag-opay nga mga ubas,Pero namunga la ito hin ihalas nga mga ubas.+   “Ngan yana, kamo nga mga naukoy ha Jerusalem ngan kamo nga katawohan han Juda,Alayon hukmi niyo ako ngan an akon urubasan.+   Ano pa ba an puydi ko buhaton para ha akon urubasan Nga waray ko pa buhata?+ Kay ano nga han ginpinamulat ko nga mamunga ito hin mag-opay nga mga ubas,Namunga la ito hin ihalas nga mga ubas?   Yana, alayon tuguti ako nga isumat ha iyoAn akon bubuhaton ha akon urubasan: Kukuhaon ko an alad hito,Ngan susunugon ito.+ Rurub-on ko an pader nga bato hito,Ngan tatamaktamakan ito.   Hihimoon ko ito nga binayaan nga tuna;+Diri ito uutdan hin mga sanga o hahawanan gamit an sadol. Panunuboan ito hin tunukon nga mga tanom ngan hin mga banwa,+Ngan susugoon ko an mga dampog nga diri magpauran ngada hito.+   Kay an urubasan ni Jehova han mga hugpo amo an panimalay ni Israel;+An katawohan han Juda amo an taramnan* nga iya hinigugma. Padayon nga naglaom hiya hin hustisya,+Pero kitaa! aada an kawaray-hustisya;Padayon nga naglaom hiya hin katadongan,Pero kitaa! aada an pangaraba tungod han kasakitan.”+   Kairo han mga nagsusumpay han usa nga balay ha lain nga balay+Ngan han mga nagsusumpay han usa nga uma ha lain nga uma+Tubtob nga waray na lugarNgan maukoy kamo ha tuna nga kamo na la!   Nakabati ako nga nanumpa hi Jehova han mga hugpoNga damu nga balay, bisan kon dagku ngan mag-opay,An magigin makaharadlok nga kagubaan,Nga waray naukoy.+ 10  Kay an upat ka ektarya* nga urubasan mamumunga hin usa la ka bat,*Ngan an usa ka homer* nga binhi mamumunga hin usa la ka epah.*+ 11  Kairo han mga nabuhát hin temprano ha aga basi uminom hin de-alkohol nga irimnon,+Han mga nag-iininom ngada ha pagsirom tubtob nga mahubog hira han bino! 12  May-ada hira arpa, instrumento nga may kwerdas,Tamborin, plawta, ngan bino ha ira mga panagtawo;Kondi diri nira ginhuhunahuna an ginbubuhat ni Jehova,Ngan diri nira nakikita an buhat han iya mga kamot. 13  Salit an akon katawohan madidistyeroTungod han kakulang hin kahibaro;+An ira dungganon nga mga tawo magugutom,+Ngan an ngatanan nira nga katawohan mag-aantos hin duro nga kauhaw. 14  Salit ginpadaku han Lubnganan* an kalugaringon hito*Ngan ginnganga hin waray tubtoban an baba hito;+Ngan an kadungganan* han syudad, an iya maaringasa nga mga tawo, ngan an mga nagkakarisyo dida ha iyaSigurado nga mahingangada hito. 15  Ngan an tawo mayukbo,An tawo pauubson,Ngan an mga mata han mga mapahitas-on pauubson. 16  Hi Jehova han mga hugpo pahihitas-on tungod han iya paghukom;*Babaraanon han tinuod nga Dios, han Baraan nga Dios,+ an iya kalugaringon pinaagi han katadongan.+ 17  Ngan an nati nga mga karnero mananabsab nga sugad hin aadto ha ira panabsaban;An dayo nga mga residente makaon ha mga lugar nga ginbayaan na han mga hayop nga ginpakaon hin maopay. 18  Kairo han mga nagdadanas han ira pagkasalaan pinaagi han mga pisi han panlimbongNgan han ira sala pinaagi han mga higot han karomata; 19  Han mga nasiring: “Mag-apura unta Hiya ha iya ginbubuhat;Umabot unta ito dayon basi makita namon ito. Matuman unta an katuyoan* han Baraan nga Dios han IsraelBasi mahibaroan namon ito!”+ 20  Kairo han mga nasiring nga an maopay maraot ngan an maraot maopay,+Han mga tawo nga nasiring nga kasisidman an kalamrag ngan kalamrag an kasisidman,Han mga tawo nga nasiring nga mapait an matam-is ngan matam-is an mapait! 21  Kairo han mga naghuhunahuna nga maaramon hiraNgan naghuhunahuna nga masinabuton hira!+ 22  Kairo han mga makusog uminom hin binoNgan han kalalakin-an nga eksperto ha paghalo hin de-alkohol nga mga irimnon,+ 23  Han mga nag-aabswelto ha maraot nga tawo tungod hin hukip,+Ngan han mga diri naghahatag hin hustisya ha matadong nga tawo!+ 24  Salit sugad la nga an gutiay nga laga nakakaugtang* han dagamiNgan an uga nga banwa nakuro ha kalayo,An ira mismo mga gamot madudunot,Ngan an ira mga bukad magkakalpad sugad hin pulbos,Kay ira iginsalikway an balaud* ni Jehova han mga hugpoNgan waray nira respetoha an pulong han Baraan nga Dios han Israel.+ 25  Ito an hinungdan nga an kasina ni Jehova naglalaga kontra ha iya katawohan,Ngan iya ig-uunat an iya kamot kontra ha ira ngan sisirotan hira.+ An kabukiran mababay-og,Ngan an ira patay nga mga lawas magigin sugad hin basura ha mga kalye.+ Tungod hito ngatanan, diri nawawara an iya kasina,Kondi nakaunat pa gihapon an iya kamot basi magsirot. 26  Nagbutang hiya hin tigaman* para ha hirayo nga nasud;+Nagtaghoy hiya ha ira basi umabot hira tikang ha mga sidsid han tuna;+Ngan kitaa! madagmit gud hira nga nagkakaabot.+ 27  Waray bisan usa ha ira nga ginkakapoy o nahipapakdol. Waray bisan usa nga pinipiraw o nakaturog. Waray pahaluagi an paha ha ira hawak,*Ngan waray mautod an mga sintas han ira sandalyas. 28  An ngatanan nira nga pana matais,Ngan an ngatanan nira nga bawog ginbingat na.* An mga kulo han ira mga kabayo sugad hin matig-a nga bato,Ngan an ira mga kaliding sugad hin makusog gud nga hangin.+ 29  An ira pag-uwang pariho han kanan leon;Nauwang hira pariho hin bata pa nga mga leon.+ Magngungurob hira ngan dadakpon an ira biktima Ngan tatabagon ito, ngan waray makakatalwas hito. 30  Hito nga adlaw mahagubuhob hira ngada hitoPariho han paghagubuhob han dagat.+ An bisan hin-o nga nagkikinita ha tuna makakakita hin makasurubo nga kasisidman;Bisan an kalamrag nagsirom na tungod han mga dampog.+

Mga footnote

O “tanom.”
Lit., “napulo ka padis,” karuyag sidngon, an kahaluag han uma nga maaarado ha usa ka adlaw han napulo ka padis nga todo nga baka.
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “kalag hito.”
O “dungganon nga mga tawo.”
O “hustisya.”
O “desisyon.”
Ha iba nga lugar, “nakakapugdang.”
O “instruksyon.”
O “tigaman nga poste.”
Ha iba nga lugar, “kupsan.”
O “andam na igtira.”