Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 1

Hin-o an Dios?

“Hinaot mahibaro an katawohan nga ikaw, nga an ngaran amo hi Jehova, ikaw gud la an Gihitaasi ha bug-os nga tuna.”

Salmo 83:18

“Hibaroi nga hi Jehova an Dios. Hiya an naghimo ha aton, ngan hiya an nagtatag-iya ha aton.”

Salmo 100:3

“Ako hi Jehova. Ito an akon ngaran; diri ko iginhahatag an akon himaya ha bisan kan kanay, o an akon kadayawan ha inukit nga mga imahen.”

Isaias 42:8

“An bisan hin-o nga natawag ha ngaran ni Jehova matatalwas.”

Roma 10:13

“Ha pagkamatuod, an tagsa nga balay may nagtukod, pero an naghimo han ngatanan nga butang amo an Dios.”

Hebreo 3:4

“Hangad kamo ha langit ngan pagkita. Hin-o an naglarang hini nga mga butang? Hiya amo adton naggagawas han hugpo hini uyon ha kadamu hini; ini ngatanan iya gintatawag ha ngaran. Tungod han iya hura nga dinamiko nga kusog ngan han iya urusahon gud nga gahum, waray bisan usa hini an nawawara.”

Isaias 40:26