Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

B14-B

Kwarta Ngan Timbang

Kwarta Ngan Timbang ha Hebreo nga Kasuratan

Gera (1⁄20 sekel)

0.57 g

10 ka gera = 1 ka beka

Beka

5.7 g

2 ka beka = 1 ka sekel

Pim

7.8 g

1 ka pim = 2⁄3 ka sekel

Panimbang nga Sekel

Sekel

11.4 g

50 ka sekel = 1 ka mina

Mina

570 g

60 ka mina = 1 ka talanton

Talanton

34.2 kg

Darik (Persia, bulawan)

8.4 g

Ezra 8:27

Kwarta Ngan Timbang ha Kristiano Griego nga Kasuratan

Lepton (Judio, tumbaga o bronse)

1⁄2 ka quadrans

Lucas 21:2

Quadrans (Roma, tumbaga o bronse)

2 ka lepton

Mateo 5:26

Assarion (Roma ngan ha mga probinsya, tumbaga o bronse)

4 ka quadrans

Mateo 10:29

Denaryo (Roma, silber)

64 ka quadrans

3.85 g

Mateo 20:10

= 1 ka Adlaw nga Suhol (12 ka oras)

Drakma (Griego, silber)

3.4 g

Lucas 15:8

= 1 ka Adlaw nga Suhol (12 ka oras)

Didrakma (Griego, silber)

2 ka drakma

6.8 g

Mateo 17:24

= 2 ka Adlaw nga Suhol

Tetradrakma han Antiokia

Tetradrakma han Tiro (Silber nga sekel han Tiro)

Tetradrakma (Griego, silber; gintatawag liwat nga silber nga stater)

4 ka drakma

13.6 g

Mateo 17:27

= 4 ka Adlaw nga Suhol

Mina

100 drakma

340 g

Lucas 19:13

= mga 100 ka adlaw nga suhol

Talanton

60 ka mina

20.4 kg

Mateo 18:24

Pahayag 16:21

= mga 20 ka tuig nga suhol

Libra (Roma)

327 g

Juan 12:3

“Usa ka libra nga mahamot nga lana, nga tinuod nga nardo”