Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 7

Ano an Igintagna han Biblia Mahitungod han Aton Panahon?

“An usa nga nasud makikig-away ha lain nga nasud ngan an usa nga ginhadian makikig-away ha lain nga ginhadian . . . Ini ngatanan nga butang an tinikangan han mga kasakitan.”

Mateo 24:7, 8

“Damu nga buwa nga propeta an maabot ngan damu an ira isisimang; ngan tungod han pag-uswag han pagkamatinalapason, magtutugnaw an gugma han kadam-an.”

Mateo 24:11, 12

“Kon makabati kamo hin mga girra ngan hin mga sumat mahitungod han mga girra, ayaw kamo kalisang; kinahanglan mahitabo ini nga mga butang, kondi diri pa ito an kataposan.”

Marcos 13:7

“Magkakaada magkusog nga mga linog, ngan ha iba-iba nga mga lugar magkakaada kakulang hin mga pagkaon ngan mga epidemya; ngan magkakaada makaharadlok nga mga kiritaon ngan tikang ha langit makikita an dagku nga mga tigaman.”

Lucas 21:11

“Ha kataposan nga mga adlaw maabot an peligroso nga mga panahon nga makuri pakiangayan. Kay an mga tawo magigin mahigugmaon ha ira kalugaringon, mahigugmaon ha kwarta, hambog, mapahitas-on, mapasiparahon, diri masinugtanon ha mga kag-anak, diri mapasalamaton, diri maunungon, waray kinaiya nga gugma, diri naruruyag ha bisan ano nga pakigsabot, mga parapakaraot, waray pagpugong ha kalugaringon, mapintas, waray gugma ha kaopayan, mga traydor, matig-a an ulo, mahilig magrakudaku, mahigugmaon ha kalipayan imbes nga mahigugmaon ha Dios, diosnon pagkit-on pero diri nagkikinabuhi uyon ha gahum hito.”

2 Timoteo 3:1-5