Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 5

Ano an Mensahe han Biblia?

“Magbubutang ako hin away butnga nimo ngan han babaye ngan butnga han imo tulin ngan han iya tulin. Iya dudugmukon an imo ulo, ngan imo sasamaran an iya tikod.”

Genesis 3:15

“Pinaagi han imo tulin an ngatanan nga nasud ha tuna makarawat hin bendisyon kay namati ka ha akon tingog.”

Genesis 22:18

“Kumanhi unta an imo Ginhadian. Matuman unta an imo kaburut-on dinhi ha tuna sugad han ha langit.”

Mateo 6:10

“Ngan an Dios nga naghahatag hin kamurayawan hirani na magbungkag kan Satanas ha ilarom han iyo mga tiil.”

Roma 16:20

“Ha dida nga igpasakop na ha iya an ngatanan nga butang, an Anak mismo magpapasakop liwat ha Dios nga amo an nagpasakop han ngatanan nga butang ha iya, basi an Dios gud la an magmando han ngatanan.”

1 Corinto 15:28

“Yana an mga saad iginpahayag kan Abraham ngan ha iya tulin . . . , nga amo an Kristo. Dugang pa, kon kamo kanan Kristo, tulin gud kamo ni Abraham.”

Galacia 3:16, 29

“An ginhadian han kalibotan nagin Ginhadian han aton Ginoo ngan han iya Kristo, ngan magmamando hiya sugad nga hadi ha kadayonan, oo ha kadayonan.”

Pahayag 11:15

“Salit iginlabog an daku nga dragon, an orihinal nga halas, an gintatawag nga Yawa ngan Satanas, nga nanlilimbong ha bug-os nga inuukyan nga tuna; iginlabog hiya ha tuna, ngan an iya mga anghel iginlabog upod niya.”

Pahayag 12:9

“Gindakop niya an dragon, an orihinal nga halas, nga amo an Yawa ngan Satanas, ngan gin-gapos hiya ha sulod hin 1,000 ka tuig.”

Pahayag 20:2