Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 15

Paonan-o Ka Magigin Malipayon?

“Mas maopay na la an pagkaon hin utan pero may gugma kay ha pagkaon hin baka nga pinatambok pero may kangalas.”

Proberbios 15:17

“Ako, hi Jehova, an imo Dios, an nagtututdo ha imo basi magpahimulos ka, an naggigiya ha imo ha dalan nga sadang mo laktan.”

Isaias 48:17

“Malipayon an mga mahunahunaon han ira espirituwal nga panginahanglan, kay ira an Ginhadian han langit.”

Mateo 5:3

“Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.”

Mateo 22:39

“An karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, buhata liwat ha ira.”

Lucas 6:31

“Malipayon an mga namamati ha pulong han Dios ngan nagtutuman hito!”

Lucas 11:28

“Kon an usa nga tawo may kahuraan, an mga butang nga iya gintatag-iya diri naghahatag ha iya hin kinabuhi.”

Lucas 12:15

“Salit kon may-ada kita pagkaon ngan bado, magin kontento kita hini nga mga butang.”

1 Timoteo 6:8

“Mas daku an kalipay ha paghatag kay ha pagkarawat.”

Buhat 20:35