Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 20

Paonan-o Ka Makakapahimulos hin Bug-os ha Imo Pagbasa han Biblia?

BATONA INI NGA MGA PAKIANA SAMTANG GINBABASA MO AN IMO BIBLIA:

Ano an igintututdo hini ha akon mahitungod kan Jehova nga Dios?

Ano an koneksyon hini nga bahin han Kasuratan ha mensahe han Biblia?

Paonan-o ko ini maiaaplikar ha akon kinabuhi?

Paonan-o ko magagamit ini nga mga teksto ha pagbulig ha iba?

“An imo pulong lampara ha akon tiil, ngan lamrag ha akon dalan.”

Salmo 119:105