Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 19

Ano an Sulod han Iba-iba nga mga Libro han Biblia?

HEBREO NGA KASURATAN (“DAAN NGA TUGON”)

PENTATEUCH (5 NGA LIBRO):

Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio

Tikang ha paglarang tubtob ha kaestablisar han kadaan nga nasud han Israel

MGA LIBRO HAN KASAYSAYAN (12 NGA LIBRO):

Josue, Hukom, Ruth

Pagsulod han Israel ha Tuna nga Iginsaad ngan mga panhitabo katapos hito

1 ngan 2 Samuel, 1 ngan 2 Hadi, 1 ngan 2 Cronicas

Kasaysayan han nasud han Israel tubtob ha kabungkagan han Jerusalem

Ezra, Nehemias, Esther

Kasaysayan han mga Judio katapos bumalik tikang ha pagkadistyero ha Babilonya

MGA LIBRO HAN SIDAY (5 NGA LIBRO):

Job, Salmo, Proberbios, Eclesiastes, Kanta ni Solomon

Mga koleksyon hin maaramon nga mga puplunganon ngan mga kanta

MGA LIBRO HAN TAGNA (17 NGA LIBRO):

Isaias, Jeremias, Pagtangis, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micas, Nahum, Habakuk, Zepanias, Hagai, Zacarias, Malakias

Mga tagna, o mga prediksyon, may kalabotan ha katawohan han Dios

KRISTIANO GRIEGO NGA KASURATAN (“BAG-O NGA TUGON”)

AN UPAT NGA EBANGHELYO (4 NGA LIBRO):

Mateo, Marcos, Lucas, Juan

Kasaysayan han kinabuhi ngan ministeryo ni Jesus

MGA BUHAT HAN MGA APOSTOL (1 NGA LIBRO):

Kasaysayan han pagtikang han Kristiano nga kongregasyon ngan pagmisyonero nga buruhaton

MGA SURAT (21 NGA LIBRO):

Roma, 1 ngan 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 ngan 2 Tesalonica

Mga surat para ha iba-iba nga Kristiano nga mga kongregasyon

1 ngan 2 Timoteo, Tito, Filemon

Mga surat para ha indibiduwal nga mga Kristiano

Hebreo, Santiago, 1 ngan 2 Pedro, 1, 2, ngan 3 Juan, Judas

Mga surat para ha ngatanan nga Kristiano

PAHAYAG (1 NGA LIBRO):

Sunod-sunod nga matagnaon nga mga bisyon nga iginhatag kan apostol Juan