Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 17

Paonan-o an Biblia Makakabulig ha Imo Pamilya?

MGA BANA/MGA TATAY

“Ha pariho nga paagi sadang higugmaon han mga bana an ira asawa pariho han ira kalugaringon nga lawas. An tawo nga nahigugma ha iya asawa nahigugma ha iya kalugaringon, kay waray pa tawo nga nangalas ha iya kalugaringon nga lawas, lugod iya ginpapakaon ngan ginmamayuyo ito . . . Kinahanglan higugmaon han tagsa ha iyo an iya asawa sugad han iya paghigugma ha iya kalugaringon.”

Efeso 5:28, 29, 33

“Mga tatay, ayaw pag-aringita an iyo mga anak, lugod padayon nga padakua hira ha disiplina ngan sagdon ni Jehova.”

Efeso 6:4

MGA ASAWA

“An asawa sadang magkaada daku nga respeto ha iya bana.”

Efeso 5:33

“Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo ha iyo bana, kay ito an angay ha mga sumurunod han Ginoo.”

Colosas 3:18

MGA ANAK

“Mga anak, magin masinugtanon kamo ha iyo mga kag-anak kahiusa han Ginoo, kay matadong ini. ‘Pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,’ kay amo ini an siyahan nga sugo nga may saad: ‘Basi maghingaopay ka ngan magpabilin ka hin hilawig nga panahon ha tuna.’”

Efeso 6:1-3

“Kamo nga mga anak, magin masinugtanon kamo ha iyo mga kag-anak ha ngatanan nga butang, kay nakakapalipay gud ini ha Ginoo.”

Colosas 3:20