Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 6

Ano an Igintagna han Biblia Mahitungod han Mesias?

TAGNA

“Ikaw, O Bethlehem Efrata, . . . ha imo magtitikang an usa nga magigin magmarando ha Israel para ha akon.”

Micas 5:2

KATUMANAN

“Katapos han katawo ni Jesus ha Bethlehem ha Judea ha mga adlaw ni Herodes nga hadi, kitaa! may mga astrologo tikang ha Este nga inabot ha Jerusalem.”

Mateo 2:1

TAGNA

“Ginbarahin nira an akon mga panapton, ngan ginripahan nira an akon bado.”

Salmo 22:18

KATUMANAN

“Yana han iginraysang na han mga sundalo hi Jesus ha kahoy, ginkuha nira an iya pantungbaw nga mga bado ngan ginbahin ha upat . . . Pero an pan-ilarom nga bado waray tinahian, kay hinablon ito tikang ha igbaw tubtob ha ubos. Salit nagsiring hira ha usa kag usa: ‘Ayaw naton ini paggisia, kondi pagripa kita basi hibaroan kon hin-o an makakadara hini.’”

Juan 19:23, 24

TAGNA

“Iya ginbabantayan an ngatanan niya nga tul-an; bisan usa hito waray nabari.”

Salmo 34:20

KATUMANAN

“Pagdaop nira kan Jesus, nakita nira nga patay na hiya, salit waray nira baria an iya mga bitiis.”

Juan 19:33

TAGNA

“Ginbuno hiya tungod han amon pagtalapas.”

Isaias 53:5

KATUMANAN

“Usa han mga sundalo an nagbuno han iya kagiliran pinaagi hin bangkaw, ngan may ginawas dayon nga dugo ngan tubig.”

Juan 19:34

TAGNA

“Ira iginhatag an akon suhol, 30 ka bug-os nga silber.”

Zacarias 11:12, 13

KATUMANAN

“Katapos an usa han Dose, nga gintatawag nga Judas Iscariote, kinadto ha punoan nga mga saserdote ngan nagsiring: ‘Ano an ihahatag niyo ha akon basi patraydor nga itubyan ko hiya ha iyo?’ Nagsaad hira ha iya hin 30 ka bug-os nga silber.”

Mateo 26:14, 15; 27:5