Zacarias 11:1-17

  • Resulta han pagsalikway ha kanan Dios tinuod nga paraataman hin panon (1-17)

    • “Atamana an panon nga irihawon” (4)

    • Duha nga baston: Pagkamaopay ngan Pagkahiusa (7)

    • Suhol ha paraataman hin panon: 30 ka bug-os nga silber (12)

    • Kwarta nga iginlabog ha tiripigan hin bahandi (13)

11  “Abrihi an imo mga purtahan, O Lebanon,Basi maugtang han kalayo an imo mga kahoy nga sedro.   Magnguyngoy ka, kahoy nga abeto, kay an kahoy nga sedro natumba;An dagku nga kakahoyan napoo! Magnguyngoy kamo, mga kahoy nga roble han Basan,Kay an madakmol nga kagurangan nabungkag!   Pamatii! An pagnguyngoy han mga paraataman hin panon,Kay waray na hira kadungganan. Pamatii! An uwang han bata pa nga mga leon,Kay gindaot an magrabong nga mga tanom ha ligid han Jordan.  “Ini an siring ni Jehova nga akon Dios, ‘Atamana an panon nga irihawon,*+  nga gin-ihaw han mga nagpalit hito+ ngan diri hira ginhuhunahuna nga salaan. Ngan an mga nagbabaligya hito+ nasiring, “Hinaot dayawon hi Jehova, kay magigin riko ako.” Ngan an mga paraataman hito waray pagpaid hito.’+  “‘Kay diri na ako magpapakita hin pagpaid ha mga umurukoy han tuna,’ nasiring hi Jehova. ‘Salit pahihinaboon ko nga an tagsa nga tawo mahulog ha kamot han iya igkasi-tawo ngan han iya hadi; ngan ira bubungkagon an tuna, ngan diri ko hira tatalwason tikang ha ira kamot.’”  Ngan akon gin-ataman an panon nga irihawon,+ para ha iyo kaopayan, O mga nag-aantos dida ha panon. Salit kinuha ako hin duha nga baston, ngan gintawag ko an usa nga Pagkamaopay, ngan an usa pa nga Paghiusa,+ ngan gin-ataman ko an panon.  Ngan akon ginpaiwas an tulo nga paraataman hin panon ha usa ka bulan, kay ako* naubosan hin pasensya ha ira, ngan nangalas gud liwat hira* ha akon.  Ngan ako nagsiring: “Diri ako magpapadayon ha pag-ataman ha iyo. An tikamatay pabay-i nga mamatay, ngan an tikapoo pabay-i nga mapoo. Mahitungod ha mga nahibilin, pabay-i nga lamuyon nira an unod han usa kag usa.” 10  Salit akon ginkuha an akon baston nga Pagkamaopay+ ngan gin-utod-utod ito, nga nagtatapos han kasabotan nga akon ginhimo ha ngatanan nga mga katawohan. 11  Salit hito nga adlaw natapos ito, ngan an mga nag-aantos dida ha panon nga nagkinita ha akon maaram nga ito an pulong ni Jehova. 12  Katapos, nagsiring ako ha ira: “Kon baga hin maopay para ha iyo, ihatag ha akon an akon suhol; pero kon diri, ayaw ito ihatag.” Ngan ira iginhatag* an akon suhol, 30 ka bug-os nga silber.+ 13  Katapos, hi Jehova nagsiring ha akon: “Ilabog ito ngadto ha tiripigan hin bahandi—an daku nga kantidad nga ira iginpresyo ha akon.”+ Salit ginkarawat ko an 30 ka bug-os nga silber ngan iginlabog ito ngadto ha tiripigan hin bahandi ha balay ni Jehova.+ 14  Katapos, gin-utod-utod ko an akon ikaduha nga baston, an Paghiusa,+ nga nagtatapos han pagkamagbugto han Juda ngan Israel.+ 15  Ngan hi Jehova nagsiring ha akon: “Yana kuhaa an mga gamit han waray pulos nga paraataman hin panon.+ 16  Kay akon tutugotan nga usa nga paraataman hin panon an magdumara han tuna. Diri niya aatamanon an mga karnero nga tikapoo na;+ diri niya pamimilngon an mga nati o tatambalon an mga nasamad+ o pasasabsabon an mga nakakatindog pa. Lugod, iya ginkakaon an unod han matambok+ ngan ginlulukba an mga kulo han mga karnero.+ 17  Kairo han akon waray pulos nga paraataman hin panon,+ nga ginbabayaan an panon!+ Usa nga espada an magtitigbas han iya butkon ngan han iya too nga mata. An iya butkon mauuga gud,Ngan an iya too nga mata mabubuta* gud.”

Mga footnote

Ha iba nga lugur, “paratayon.”
O “an akon kalag.”
O “an ira kalag.”
Lit., “gintimbang.”
Lit., “mahaharap.”