Zacarias 9:1-17

  • Paghukom han Dios ha kahigrani nga mga nasud (1-8)

  • An pag-abot han hadi han Zion (9, 10)

    • Mapainubsanon nga hadi nasakay ha asno (9)

  • Katawohan ni Jehova tatagan hin kagawasan (11-17)

9  Usa nga mensahe: “An pulong ni Jehova kontra ha tuna han Hadrac,Ngan an Damasco an puntirya* hito+—Kay an mga mata ni Jehova nagkikita ha katawohan+Ngan ha ngatanan nga tribo han Israel—   Ngan kontra ha Hamat,+ nga hirani hito,Ngan kontra ha Tiro+ ngan Sidon,+ kay maaramon hira hinduro.+   An Tiro naghimo hin bungdo.* Nagpundok hiya hin silber pariho hin tapotapoNgan hin bulawan pariho han hugaw ha mga kalye.+   Kitaa! Pangunguhaon ni Jehova an iya mga panag-iya,Ngan pamamatayon niya an iya kasundalohan tipakadto ha dagat;*+Ngan mauugtang hiya ha kalayo.+   Makikita ito han Askelon ngan mahahadlok;An duro gud nga kasakit aabaton han Gaza,Pati han Ekron, kay an iya paglaom nahibutang ha kaarawdan.Usa nga hadi an mamamatay tikang ha Gaza,Ngan an Askelon diri na pag-uukyan.+   An anak ha gawas maukoy ha Asdod,Ngan wawad-on ko an pagpahitaas han Filisteo.+   Akon kukuhaon an mga butang nga namantsahan han dugo tikang ha iya babaNgan an mangil-ad nga mga butang tikang ha butnga han iya mga ngipon,Ngan hiya an mahibibilin para ha aton Dios;Ngan hiya magigin pariho hin shik* ha Juda,+Ngan an Ekron pariho han Jebusita.+   Magkakampo ako sugad hin gwardya* para ha akon balay,+Basi waray bisan hin-o nga makakaagi ngan waray bisan hin-o nga makakabalik;Ngan waray nagdudumara han trabaho* nga makakaagi utro,+Kay yana an akon mismo mga mata nakakita hito.*   Pagrayhak hinduro, O anak nga babaye han Zion. Singgit tungod han kadaogan, O anak nga babaye han Jerusalem. Kitaa! An imo hadi tiabot ngada ha imo.+ Matadong hiya, naghahatag hin katalwasan,*Mapainubsanon+ ngan nasakay ha usa nga asno,Ha usa nga nati nga asno,* nga anak hin asno nga babayé.+ 10  Akon wawad-on an pan-girra nga karuwahe tikang ha EfraimNgan an kabayo tikang ha Jerusalem. An pan-girra nga bawog pagwawad-on. Ngan magpapasamwak hiya hin kamurayawan ha mga nasud;+An iya pagmando tikang ha usa nga dagat tubtob ha lain nga dagatNgan tikang ha Salog* tubtob ha mga sidsid han tuna.+ 11  Mahitungod ha imo, O babaye, pinaagi han dugo han imo kasabotan,Igagawas ko an imo mga priso tikang ha buho nga waray tubig.+ 12  Balik ha balwarte, kamo nga mga priso nga may paglaom.+ Yana susumatan ko ikaw,‘Babalosan ko ikaw, O babaye, hin doble nga bahín.+ 13  Kay akon aandamon* an Juda sugad nga akon bawog. Igbabala ko an Efraim* ha bawog,Ngan akon pupukawon an imo mga anak, O Zion,Kontra ha imo mga anak, O Gresya,Ngan hihimoon ko ikaw nga pariho hin espada han girriro.’ 14  Hi Jehova makikita ha bawbaw nira,Ngan an iya pana magawas pariho han kidlat. Hi Jehova nga Soberano nga Ginoo magpapatunog han sungay,+Ngan masulong hiya upod an mga bagyo ha sur. 15  Hi Jehova han mga hugpo magdidepensa ha ira,Ngan magdadaog hira kontra ha mga bato nga ilarabyog han mga naatake.+ Mainom hira ngan magigin maaringasa, nga sugad hin nakainom hin bino;Ngan mapupuno hira pariho han yahong,Pariho han mga eskina han halaran.+ 16  Hito nga adlaw, tatalwason hira ni Jehova nga ira DiosSugad nga panon han iya katawohan;+Kay magigin pariho hira han marahalon nga mga bato ha korona* nga nagraranggat ha bawbaw han iya tuna.+ 17  Kay duro an iya pagkamaopay,+Ngan gwapo hiya hinduro! An lugas* magpapabaskog ha batan-on nga mga lalaki,Ngan an bag-o nga bino ha mga birhen.”+

Mga footnote

Lit., “lugar nga pahuwayan.”
O “kuta.”
O posible nga “ha dagat.”
An shik usa nga lider han tribo.
O “estasyon.”
O “paratalumpigos.”
Matin-aw nga an kasakitan han iya katawohan.
O “ngan madaugon; ngan gintalwas.”
O “usa nga asno nga lalakí.”
Karuyag sidngon, an Eufrates.
O “tataoran hin higot.”
Karuyag sidngon, pariho hin pana.
O “diadema.”
Kitaa an Glossary.