Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 B12-B

Ultimo nga Semana ni Jesus ha Tuna (Bahin 2)

Nisan 12

KATUNOD HAN ADLAW (An mga adlaw han mga Judio nagtitikang ngan natatapos ha katunod han adlaw)

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Pinahuway upod han mga disipulo

 • Nakigsabot hi Judas ha pagtraydor

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 13

KATUNOD HAN ADLAW

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Hira Pedro ngan Juan nangandam para ha Paskua

 • Hi Jesus ngan an iba nga mga apostol inabot han kulop na

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 14

 KATUNOD HAN ADLAW

 • Kinaon ha Paskua upod an mga apostol

 • Ginhimsawan an mga apostol

 • Ginpabaya hi Judas

 • Gintikangan an Panihapon han Ginoo

 • Gintraydor ngan gin-aresto ha garden han Getsemani

 • Namalagiw an mga apostol

 • Ginbista han Sanhedrin ha balay ni Caifas

 • Iginnigar ni Pedro hi Jesus

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Inatubang utro ha Sanhedrin

 • Gindara kan Pilato, katapos, kan Herodes, ngan iginbalik kan Pilato

 • Ginsentensyahan hin kamatayon ngan ginpatay ha Golgotha

 • Namatay han mga alas-3 han kulop

 • Ginkuha an lawas ngan iginlubong

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 15 (Sabbath)

KATUNOD HAN ADLAW

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Tumugot hi Pilato nga may maggwardya ha lubnganan ni Jesus

KATUNOD HAN ADLAW

Nisan 16

KATUNOD HAN ADLAW

 • Ginpalit an dugang nga mga pahamot ha paglubong

PAGSIRANG HAN ADLAW

 • Ginbanhaw

 • Nagpakita ha mga disipulo

KATUNOD HAN ADLAW