Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-D

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ministeryo ni Jesus ha Galilea (Bahin 2)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

31 o 32

Capernaum o hirani hito

Naghatag hi Jesus hin mga ilustrasyon mahitungod han Ginhadian

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Dagat han Galilea

Ha sakayan nagpakalma hin bagyo

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Rehiyon han Gadara

Ginpasulod ha mga baboy an mga demonyo

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Posible gud ha Capernaum

Gintambal an babaye nga gindidinugoan; ginbanhaw an anak ni Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaum (?)

Gintambal an buta ngan ngula

9:27-34

     

Nazaret

Iginsalikway utro ha iya mismo lugar

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Ikatulo nga paglibot ha Galilea; ginpahaluag an buruhaton pinaagi han pagsugo ha mga apostol

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Ginpugotan ni Herodes hi Juan Bawtista; nagupong hi Herodes kon hin-o hi Jesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, han hirani na an Paskua (Ju 6:4)

Capernaum (?); Norte-este han Dagat han Galilea

Mga apostol binalik tikang ha pagsangyaw; nagpakaon hi Jesus hin 5,000 nga lalaki

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Norte-este han Dagat han Galilea; Genesaret

Mga tawo nagsari paghimo kan Jesus nga hadi; naglakat ha bawbaw han dagat; nanambal hin damu

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaum

Nagsiring nga hiya “an tinapay han kinabuhi”; damu an nahipakdol ngan binaya

     

6:22-71

32, katapos han Paskua

Posible gud ha Capernaum

Iginbuhayhag an mga tradisyon han tawo

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicia; Decapolis

Anak han babaye nga Sirofeniciano gintambal; nagpakaon hin 4,000 nga lalaki

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Tigaman ni Jonas la an iginhatag

15:39–16:4

8:10-12