Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-A

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Antes han Ministeryo ni Jesus

An Upat nga Ebanghelyo Uyon ha Pagkasurunod han mga Hitabo

An masunod nga mga tsart may mga mapa nga nagpapakita han mga ginbiyahe ngan ginsangyawan ni Jesus. An mga arrow ha mga mapa diri nagpapakita han eksakto nga mga ruta kondi han direksyon la. An simbolo nga “m.” nangangahulogan nga “mga” o “ha pagkarkulo.”

Antes han Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

3 B.C.E.

Jerusalem, templo

Iginsumat hin abanse ni anghel Gabriel kan Zacarias an katawo ni Juan Bawtista

   

1:5-25

 

m. 2 B.C.E.

Nazaret; Judea

Iginsumat hin abanse ni anghel Gabriel kan Maria an katawo ni Jesus; ginbisita ni Maria an iya paryente nga hi Elizabeth

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Bungturon nga rehiyon han Judea

Natawo ngan ginngaranan hi Juan Bawtista; nagtagna hi Zacarias; hi Juan maukoy ha kamingawan

   

1:57-80

 

2 B.C.E., m. Okt. 1

Bethlehem

Natawo hi Jesus; “an Pulong nagin tawo”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Hirani ha Bethlehem; Bethlehem

Anghel nagsumat han maopay nga sumat ha mga paraataman hin panon; mga anghel nagdayaw ha Dios; mga paraataman binisita ha minasus-an

   

2:8-20

 

Bethlehem; Jerusalem

Ginturi hi Jesus (ika-8 ka adlaw); iginpresentar ha templo han mga kag-anak (katapos han ika-40 ka adlaw)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. o 1 C.E.

Jerusalem; Bethlehem; Ehipto; Nazaret

Binisita an mga astrologo; pamilya pinalagiw ngadto ha Ehipto; ginpatay ni Herodes an mga bata nga lalaki; pamilya binalik tikang ha Ehipto ngan inukoy ha Nazaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paskua

Jerusalem

An 12-anyos nga hi Jesus nagpinakiana ha mga magturutdo ha templo

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Binalik ha Nazaret; padayon nga nagpasakop ha mga kag-anak; nahibaro pagpanday; hi Maria nagpadaku hin upat pa nga anak nga lalaki ngan hin mga anak nga babaye (Mat 13:55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, katsaringsing

Kamingawan, Salog Jordan

Gintikangan ni Juan Bawtista an iya ministeryo

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28