Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-B

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Tinikangan han Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29, katrakdag

Salog Jordan, posible ha o hirani ha Betania ha tabok han Jordan

Hi Jesus ginbawtismohan ngan gindihogan; iginpakilala ni Jehova sugad nga iya Anak ngan gin-uyonan

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Kamingawan han Judea

Ginsulay han Yawa

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania ha tabok han Jordan

Iginpakilala ni Juan Bawtista hi Jesus sugad nga Kordero han Dios; siyahan nga mga disipulo inupod kan Jesus

     

1:15, 29-51

Cana ha Galilea; Capernaum

Siyahan nga milagro ha kasal, an tubig ginhimo nga bino; binisita ha Capernaum

     

2:1-12

30, Paskua

Jerusalem

Ginlimpyohan an templo

     

2:13-25

Nakiistorya kan Nicodemo

     

3:1-21

Judea; Enon

Kinadto ha mga baryo han Judea, nanbawtismo an iya mga disipulo; ultimo nga pamatuod ni Juan mahitungod kan Jesus

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Ginpriso hi Juan; kinadto hi Jesus ha Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar, ha Samaria

Han tipakadto ha Galilea, nagtutdo ha mga Samaritano

     

4:4-43

Kamingawan han Judea