Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 10

Ano an Saad han Biblia Para ha Tidaraon?

“An magtadong magtatag-iya han tuna, ngan maukoy hira dida ha waray kataposan.”

Salmo 37:29

“An tuna nagpapabilin ha waray kataposan.”

Eclesiastes 1:4

“Iya lalamuyon an kamatayon ha kadayonan, ngan papahiron ni Jehova nga Soberano nga Ginoo an mga luha ha ngatanan nga nawong.”

Isaias 25:8

“Hito nga panahon mapupukrat an mga mata han mga buta, ngan maaabrihan an mga talinga han mga bungol. Hito nga panahon an piay malukso pariho han bugsok, ngan an dila han ngula masinggit tungod ha kalipay. Kay an katubigan mabugwak ha kamingawan, ngan magkakaada mga sapa ha disyerto nga kapatagan.”

Isaias 35:5, 6

“Papahiron niya an ngatanan nga luha ha ira mga mata, ngan mawawara na an kamatayon, pati an kabidoan, pagtangis, ngan kasakit. An daan nga mga butang naglabay na.”

Pahayag 21:4

“Magtutukod hira hin mga balay ngan maukoy dida hito, ngan magtatanom hira hin mga urubasan ngan makaon han mga bunga hito. Diri hira magtutukod nga iba an maukoy, ngan diri hira magtatanom nga iba an makaon. Kay an mga adlaw han akon katawohan magigin pariho han mga adlaw han usa nga kahoy, ngan an akon mga pinili bug-os nga magpapahimulos han buhat han ira mga kamot.”

Isaias 65:21, 22