Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Zacarias

Mga Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Pag-aghat nga bumalik kan Jehova (1-6)

   • ‘Balik ha akon ngan mabalik ako ha iyo’ (3)

  • Bisyon 1: Mga parapangabayo ha kakahoyan nga mirtel (7-17)

   • ‘Hi Jehova magliliaw han Zion’ (17)

  • Bisyon 2: Upat nga sungay, upat nga eksperto nga parahimo (18-21)

 • 2

  • Bisyon 3: Tawo nga may higot nga isurukol (1-13)

   • Susuklon an Jerusalem (2)

   • Jehova, “pader nga kalayo ha palibot” (5)

   • Nakamkam han nawotawo han mata han Dios (8)

   • Damu nga nasud madapig kan Jehova (11)

 • 3

  • Bisyon 4: Bado han hitaas nga saserdote ginliwanan (1-10)

   • Ginkontra ni Satanas hi Josue nga Hitaas nga Saserdote (1)

   • ‘Ipapakilala ko an akon surugoon nga hi Saha!’ (8)

 • 4

  • Bisyon 5: Burutangan han lampara, duha nga kahoy nga olibo (1-14)

   • ‘Diri pinaagi hin gahum, kondi pinaagi han akon espiritu’ (6)

   • Ayaw tamaya an adlaw han gutiay nga tinikangan (10)

 • 5

  • Bisyon 6: Nalupad nga linukot nga basahon (1-4)

  • Bisyon 7: Epah nga surudlan (5-11)

   • Babaye nga ginngaranan nga Karaotan (8)

   • Surudlan gindara ha Sinar (9-11)

 • 6

  • Bisyon 8: Upat nga parapangabayo (1-8)

  • Saha magigin hadi ngan saserdote (9-15)

 • 7

  • Ginkukondenar ni Jehova an diri sinsero nga pagpuasa (1-14)

   • “Nagpuasa gud ba kamo para ha akon?” (5)

   • ‘Tratara an usa kag usa nga may hustisya, maunungon nga gugma, kalooy’ (9)

 • 8

  • Hi Jehova naghahatag ha Zion hin kamurayawan ngan kamatuoran (1-23)

   • Jerusalem, “syudad han kamatuoran” (3)

   • “Magyakan kamo han kamatuoran ha usa kag usa” (16)

   • Tikang ha pagpuasa ngadto ha pagpiyesta (18, 19)

   • ‘Oo, pamilngon naton hi Jehova’ (21)

   • Napulo nga lalaki nakapot ha bado han usa nga Judio (23)

 • 9

  • Paghukom han Dios ha kahigrani nga mga nasud (1-8)

  • An pag-abot han hadi han Zion (9, 10)

   • Mapainubsanon nga hadi nasakay ha asno (9)

  • Katawohan ni Jehova tatagan hin kagawasan (11-17)

 • 10

  • Pangaro hin uran kan Jehova, diri ha buwa nga mga dios (1, 2)

  • Gin-uurosa ni Jehova an iya katawohan (3-12)

   • An lider ha panimalay ni Juda (3, 4)

 • 11

  • Resulta han pagsalikway ha kanan Dios tinuod nga paraataman hin panon (1-17)

   • “Atamana an panon nga irihawon” (4)

   • Duha nga baston: Pagkamaopay ngan Pagkahiusa (7)

   • Suhol ha paraataman hin panon: 30 ka bug-os nga silber (12)

   • Kwarta nga iginlabog ha tiripigan hin bahandi (13)

 • 12

  • Didepensahan ni Jehova an Juda ngan Jerusalem (1-9)

   • Jerusalem, “mabug-at nga bato” (3)

  • Nagnguyngoy tungod ha usa nga ginbuno (10-14)

 • 13

  • Pagkuha ha mga idolo ngan buwa nga mga propeta (1-6)

   • Buwa nga mga propeta maaawod (4-6)

  • Paraataman hin panon papatayon (7-9)

   • Ikatulo nga bahin pupurugon (9)

 • 14

  • Bug-os nga kadaogan han tinuod nga pagsingba (1-21)

   •  Bukid han mga Olibo matutunga (4)

   • Jehova magigin usa, ngan usa la an iya ngaran (9)

   • Peste ha nakontra ha Jerusalem (12-15)

   • Selebrasyon han Piyesta han mga Payag (16-19)

   • Tagsa nga kaldero magigin baraan kan Jehova (20, 21)