Isaias 42:1-25

  • Surugoon han Dios ngan an iya misyon (1-9)

    • ‘Jehova an akon ngaran’ (8)

  • Bag-o nga kanta han pagdayaw kan Jehova (10-17)

  • An Israel buta ngan bungol (18-25)

42  Kitaa! An akon surugoon,+ nga ginsusuportaran ko! An akon pinili,+ nga gin-uuyonan ko!*+ Iginbutang ko ha iya an akon espiritu;+Magpapakita hiya hin hustisya ha mga nasud.+   Diri hiya maguliat o magdadaku han iya tingog,Ngan an iya tingog diri niya ipapabati ha kalye.+   Waray bari nga tangbo nga iya uutdon,Ngan waray tikaparong nga pabilo nga iya paparungon.+ Ha pagkamatinumanon magpapakita hiya hin hustisya.+   Diri hiya magtitikasirom o mauutod tubtob nga maestablisar niya an hustisya ha tuna;+Ngan an mga isla naghihinulat ha iya balaud.*   Ini an siring han tinuod nga Dios, hi Jehova,An Maglalarang han kalangitan ngan an Harangdon nga Dios nga nag-unat hito,+Hiya nga nagpahamutang han tuna ngan han ngatanan nga aada hito,+Hiya nga naghatag hin gininhawa ha mga tawo nga aada hito+Ngan hin espiritu ha mga naglalakat dida hito:+   “Ako, hi Jehova, an nagtawag ha imo uyon ha katadongan;Ginkaptan ko an imo kamot. Papanalipdan ko ikaw ngan ihahatag ka sugad nga kasabotan para ha mga tawo+Ngan sugad nga kalamrag han mga nasud,+   Basi pukraton mo an buta nga mga mata,+Basi igawas ha bartolina an prisoNgan igawas ha prisohan an nangangalingkod ha kasisidman.+   Ako hi Jehova. Ito an akon ngaran;Diri ko iginhahatag an akon himaya ha bisan kan kanay,*O an akon kadayawan ha inukit nga mga imahen.+   Kitaa, an siyahan nga mga butang nahitabo na;Yana nagpapahayag ako hin bag-o nga mga butang. Antes ito mahitabo, ginsusumatan ko na kamo mahitungod hito.”+ 10  Pagkanta kan Jehova hin bag-o nga kanta,+Hin pagdayaw ha iya tikang ha mga sidsid han tuna,+Kamo nga mga napakadto ha dagat ngan ha ngatanan nga aada hito,Kamo nga mga isla ngan an mga naukoy hito.+ 11  Dakuon han kamingawan ngan han mga syudad an ira tingog,+Han mga kampo nga gin-uukyan han Kedar.+ Magsinggit hin malipayon an mga naukoy ha mga lugar nga may dagku nga mga bato;Man-gugliat hira tikang ha pungkay han kabukiran. 12  Maghimaya hira kan JehovaNgan magpasamwak han iya kadayawan dida ha mga isla.+ 13  Hi Jehova magawas pariho hin makusog nga lalaki.+ Pupukawon niya an iya kadasig pariho hin girriro.+ Maguliat hiya, oo, masinggit hiya hin singgit han pakiggirra;Ipapakita niya nga mas makusog hiya kay han iya mga kaaway.+ 14  “Nagpabilin ako nga hilom hin maiha nga panahon. Waray ako mag-aringasa ngan nagpugong ako han akon kalugaringon. Pariho hin babaye nga nag-aanak,Mangangaraba ako, maghihingahinga, ngan maghahangos. 15  Bubungkagon ko an kabukiran ngan an mga bungtodNgan pauugahon an ngatanan nga tanom dida hito. An mga salog hihimoon ko nga mga isla*Ngan pahuhubason ko an tubigon nga mga lugar nga puno hin tangbo.+ 16  Tutugwayan ko an mga buta ha dalan nga diri hira maaram+Ngan palalakton hira ha mga aragian nga diri hira pamilyar.+ An kasisidman ha ira atubangan hihimoon ko nga kalamrag+Ngan an lubak-lubak nga tuna hihimoon ko nga patag.+ Ini an akon bubuhaton para ha ira, ngan diri ko hira babayaan.” 17  Maatras hira ngan mahibubutang gud ha kaarawdan,An mga nasarig ha inukit nga mga imahen,An mga nasiring ha metal nga mga rebulto:* “Kamo an amon mga dios.”+ 18  Pamati, kamo nga mga bungol;Pagtan-aw ngan pagkita, kamo nga mga buta.+ 19  Hin-o an buta labot han akon surugoon,Nga bungol gud pariho han mensahero nga akon ginsusugo? Hin-o an buta gud pariho han akon ginbalosan,Nga buta gud pariho han surugoon ni Jehova?+ 20  Nakakita ka hin damu nga butang, pero waray ka magpadayon ha pagkita. Gin-aabrihan mo an imo mga talinga, pero diri ka namamati.+ 21  Tungod han Iya katadongan,Nalilipay hi Jehova ha paghimo ha balaud* nga magin harangdon ngan dungganon. 22  Kondi usa ini nga katawohan nga ginpanguhaan han ira mga butang sugad nga dinag-an;+Hira ngatanan diri nakakagawas ha mga buho ngan igintago ha mga prisohan.+ Ginpanguhaan hira han ira mga butang sugad nga dinag-an ngan waray bisan usa nga nagtalwas ha ira,+Ngan ginpangagawan hira ngan waray bisan usa nga nagsiring: “Ibalik hira!” 23  Hin-o ha iyo an makakabati hini? Hin-o an maghahatag hin atensyon ngan mamamati para ha tiarabot nga panahon? 24  Hin-o an nagtubyan han Jacob basi pangagawanNgan han Israel ngadto ha mga nangunguha hin mga butang sugad nga dinag-an? Diri ba hi Jehova, an Dios nga kontra ha iya nakasala kita? Nagdumiri hira paglakat ha Iya mga dalan,Ngan waray hira sumunod ha Iya balaud.*+ 25  Salit padayon Niya nga iginhuwad ha iya an kapungot,An Iya kasina ngan an kabangis han girra.+ Ginlamoy hito an ngatanan ha palibot niya, kondi waray hiya maghatag hin atensyon.+ Naglarab ito kontra ha iya, kondi waray niya ito tagda.*+

Mga footnote

O “han akon kalag.”
O “instruksyon.”
O “Diri ko iginpapaangbit an akon himaya ha bisan kan kanay.”
O “mga baybayon.”
O “hinurma nga mga rebulto.”
O “instruksyon.”
O “instruksyon.”
Lit., “ibutang ha kasingkasing.”