Isaias 1:1-31

  • An amay ngan an iya rebelyoso nga mga anak (1-9)

  • Hi Jehova nangangalas ha pagsingba nga pormalidad la (10-17)

  • “Tadungon naton an mga butang” (18-20)

  • An Zion ipapahiuli sugad nga matinumanon nga syudad (21-31)

1  Ini an bisyon nga nakita ni Isaias*+ nga anak nga lalaki ni Amoz mahitungod han Juda ngan Jerusalem ha mga adlaw ni Uzias,+ ni Jotam,+ ni Ahaz,+ ngan ni Hezekias,+ nga mga hadi han Juda:+   Pamati, O kalangitan, ngan paghatag hin atensyon, O tuna,+Kay hi Jehova nagyakan: “Nagpadaku ngan nagmangno ako hin mga anak,+Pero nagrebelde hira ha akon.+   An todo nga baka nakilala gud han nagpalit hito,Ngan an asno maaram han tubongan han tag-iya hito;Pero an Israel diri nakilala ha akon,*+An akon kalugaringon nga katawohan diri nagios nga may pagsabot.”   Kairo han makasasala nga nasud,+Han katawohan nga nabubug-atan han kasaypanan,Usa nga grupo han magraot nga mga tawo, magraot nga mga anak! Ira ginbayaan hi Jehova;+Nagpakita hira hin kawaray-respeto ha Baraan nga Dios han Israel;Gintalikdan nira hiya.   Diin kamo sunod nga iigoon samtang iyo gindudugangan an iyo pagrebelde?+ An bug-os nga ulo may sakit,Ngan an bug-os nga kasingkasing maluya.+   Tikang ha rapadapa tubtob ha ulo, waray bisan ano nga parte nga mahimsog. May mga samad ngan mga bun-og* ngan mga pilas—Waray ito tambala* o butka o pahumoka pinaagi hin lana.+   An iyo tuna ginbayaan. An iyo mga syudad ginsunog ha kalayo. Ginlalamoy han mga taga-iba nga nasud an iyo tuna ha iyo mismo atubangan.+ Pariho ito hin tuna nga ginbungkag han mga taga-iba nga nasud.+   An anak nga babaye han Zion ginbayaan pariho hin sirongan* ha urubasan,Pariho hin balay-balay ha taramnan hin mga pipino,Pariho hin syudad nga gin-aatake.+   Kon hi Jehova han mga hugpo waray magbilin ha aton hin pipira nga nahisalin nga buhi,Nagin sugad unta kita han Sodoma,Ngan nagin pariho unta kita han Gomorra.+ 10  Pamatii an pulong ni Jehova, kamo nga mga diktador* han Sodoma.+ Paghatag hin atensyon ha balaud* han aton Dios, kamo nga katawohan han Gomorra.+ 11  “Ano an kapulsanan ha akon han iyo damu nga halad?”+ siring ni Jehova. “Ginsusumhan na ako han iyo mga halad nga sinunog nga mga karnero nga lalakí+ ngan han tambok han mga hayop+ nga ginpakaon hin maopay,Ngan diri ako nalilipay ha dugo+ han turilyo nga mga baka+ ngan han nati nga mga karnero ngan han mga kanding.+ 12  Kon napakanhi kamo ha akon atubangan,+Hin-o an nagsugo hini ha iyo,Hini nga pagtamak-tamak ha akon mga bungsaran?+ 13  Ayaw na kamo pagdinara hin bisan ano nga waray pulos nga mga halad nga tikang ha lugas.* An iyo insenso mangil-ad ha akon.+ An iyo pagsaurog han mga dulom+ ngan han mga sabbath,+ an iyo paghikay han mga kombensyon+—Diri ko naiilob an iyo espesyal nga katirok nga may kaupod nga paggamit hin madyik.+ 14  Nangangalas ako* han iyo pagsaurog han mga dulom ngan han iyo mga piyesta. Nagin pabug-at ito ha akon;Kinakapoy na ako pagpinas-an hito. 15  Ngan kon iyo igin-uunat an iyo mga kamot ha pag-ampo,Iginlilingiw ko an akon mga mata tikang ha iyo.+ Bisan kon damu an iyo pag-ampo,+Diri ako namamati;+An iyo mga kamot puno hin dugo.+ 16  Karigo kamo, limpyuhi an iyo kalugaringon;+Kuhaa tikang ha akon atubangan an iyo magraot nga mga buhat;Ayaw na kamo pagbuhat hin maraot.+ 17  Pag-aram ha pagbuhat hin maopay, pamilnga an hustisya,+Tadonga an nananalumpigos,Depensahi an mga katungod han bata nga waray tatay,*Ngan pagyakan dapig ha balo nga babaye.”+ 18  “Kadi kamo yana, ngan tadungon naton an mga butang ha butnga naton,” siring ni Jehova.+ “Bisan kon an iyo mga sala sugad kapula han dugo,Magigin sugad ito kabusag han niebe;+Bisan kon sugad ito kapula han krimson nga tela,Magigin sugad ito kabusag han de-lana nga tela. 19  Kon magin andam kamo ngan mamati,Makaon kamo han mag-opay nga mga butang han tuna.+ 20  Pero kon magdumiri kamo ngan magrebelde,Lalamuyon kamo han espada,+Kay an baba ni Jehova nagyakan hini.” 21  An matinumanon nga syudad+ nagin hostes!+ Puno hiya hadto hin hustisya;+Katadongan an naukoy* hadto ha iya,+Pero yana mga parapamatay na.+ 22  An imo silber nagin mahugaw,+Ngan an imo serbesa* ginhaloan hin tubig. 23  An imo mga prinsipe magtig-a an ulo ngan kaupod-upod han mga kawatan.+ An tagsa ha ira naruruyag gud hin hukip ngan naglilinanat hin mga regalo.+ Diri nira gintatagan hin hustisya an mga waray tatay,*Ngan an kaso han balo nga babaye diri gud nakakaabot ha ira.+ 24  Salit an tinuod nga Ginoo, hi Jehova han mga hugpo,An Gamhanan nga Dios han Israel, nasiring: “Kitaa! Paiiwason ko an akon mga kakontra,Ngan mabulos ako ha akon mga kaaway.+ 25  An akon kamot magios kontra ha imo,An imo hugaw akon kukuhaon nga sugad hin pinaagi han lihiya,Ngan an ngatanan mo nga hugaw akon tatanggalon.+ 26  Ibabalik ko an imo mga hukom pariho han ha tinikanganNgan an imo mga magsaragdon pariho han ha siyahan.+ Katapos hini tatawagon ka nga Syudad han Katadongan, Matinumanon nga Bungto.+ 27  An Zion tutubuson pinaagi han hustisya,+Ngan an iya katawohan nga nabalik, pinaagi han katadongan. 28  An mga rebelde ngan an mga makasasala papriho mabubungkag,+Ngan an mga nabaya kan Jehova maabot ha ira kataposan.+ 29  Kay maaawod hira tungod han magrig-on nga mga kahoy nga iyo ginhingyap,+Ngan maaalohan kamo tungod han mga garden* nga iyo ginpili.+ 30  Kay magigin pariho kamo hin daku nga kahoy nga nauuga an mga dahon,+Ngan pariho hin garden nga waray tubig. 31  An makusog nga tawo magigin sugad hin inulang nga lino,*Ngan an iya buhat magigin sugad hin nagkakalpad nga bága;Pariho ito maglalarab,Ngan waray makakaparong hito.”

Mga footnote

Nangangahulogan nga “Pagtalwas ni Jehova.”
O “ha agaron hito.”
Ha iba nga lugar, “luom.”
Lit., “pidlita.”
O “payag.”
O “mga magmarando.”
O “instruksyon.”
Kitaa an Glossary.
O “an akon kalag.”
O “han ilo.”
Ha iba nga lugar, “naistar.”
O “serbesa nga tikang ha trigo.”
O “mga ilo.”
Posible nga mga kahoy ngan mga garden diin ginbubuhat an pagsingba ha idolo.
Usa nga klase hin inulang nga madali masunog.