Isaias 14:1-32

  • Israel maukoy ha ira tuna (1, 2)

  • Pagtamay ha hadi han Babilonya (3-23)

    • Bitoon mahuhulog tikang ha langit (12)

  • Asiryano dudugmukon ni Jehova (24-27)

  • Mensahe kontra ha Filistia (28-32)

14  Kay hi Jehova magpapakita hin kalooy ha Jacob,+ ngan pipilion niya utro an Israel.+ Pauukyon niya hira* ha ira tuna,+ ngan an dayo nga mga residente maupod ha ira ngan matampo ha panimalay ni Jacob.+  Ngan kukuhaon hira han mga katawohan ngan dadad-on hira ha ira kalugaringon nga lugar, ngan pagtatag-iyahon han panimalay ni Israel ito nga mga katawohan sugad nga mga surugoon nga lalaki ngan babaye+ ha tuna ni Jehova; ngan ira bibihagon an mga nagbihag ha ira, ngan magigin sakop nira an mga nagpwersa ha ira hadto nga magtrabaho.*  Ha adlaw nga tagan ka ni Jehova hin kapahuwayan tikang ha imo kasakit ngan tikang ha imo kagupong ngan tikang ha makuri nga pag-uripon ha imo,+  imo ipapahayag ini nga darahunon* kontra ha hadi han Babilonya: “Diri katoohan nga an tawo nga nagpwersa ha iba nga magtrabaho* inabot ha iya kataposan! Diri katoohan nga natapos an pagtalumpigos!+   Ginbari ni Jehova an tungkod han magraot,An baston han mga magmarando;+   Iya ginbungkag an tawo nga may kapungot nga nagpapasakit ha mga katawohan pinaagi hin waray undang nga pagbinalbag,+An tawo nga may kasina nga nagsasakop hin mga nasud pinaagi hin padayon nga pagtimaraot.+   An bug-os nga tuna napahuway na yana, nga waray kasamok. An katawohan nasinggit tungod ha kalipay.+   Bisan an mga kahoy nga abeto nagrarayhak tungod ha imo,Pati na an mga kahoy nga sedro han Lebanon. Nasiring hira, ‘Tikang han imo kapukan,Waray na parapamulod nga nasagka kontra ha amon.’   Bisan an Lubnganan* ha ilarom han tuna naaaghatNga tapoon ka ha imo pag-abot. Tungod ha imo, ginpupukaw hito an mga patay,An ngatanan nga matalumpiguson nga lider* ha tuna. An ngatanan nga hadi han mga nasud ginpapatindog hito tikang ha ira trono. 10  Hira ngatanan nagyayakan ngan nasiring ha imo,‘Maluya ka na ba liwat pariho ha amon? Pariho ka na ba ha amon? 11  Ha Lubnganan* gindara an imo kahambog,An tunog han imo mga instrumento nga may kwerdas.+ Mga ulod an iginlatag ha ilarom mo sugad nga higdaan,Ngan mga wati an imo taklap.’ 12  Diri katoohan nga nahulog ka tikang ha langit,O ikaw nga nagraranggat nga bitoon, nga anak han maagahon! Diri katoohan nga ginpulod ka ha tuna,Ikaw nga nagpirde ha mga nasud!+ 13  Ha imo kasingkasing nagsiring ka, ‘Masaka ako ngadto ha kalangitan.+ Pahihitas-on ko an akon trono ha bawbaw han mga bitoon han Dios,+Ngan malingkod ako ha bukid nga katirokan,Ha pinakahigrayo nga mga bahin han norte.+ 14  Masaka ako ngadto ha bawbaw han mga dampog;An akon kalugaringon hihimoon ko nga kapariho han Gihitaasi.’ 15  Pero mahingangadto ka ha Lubnganan,*Ha kasuoksuokan nga mga bahin han buho. 16  Pagkikinitaon ka han mga nakita ha imo;Uusisahon ka nira hin maopay, nga nasiring,‘Ini ba an tawo nga nagbay-og han tuna,Nga nagpakurog han mga ginhadian,+ 17  Nga naghimo han inuukyan nga tuna nga magin sugad han kamingawan Ngan nagbungkag han mga syudad hito,+Nga nagdumiri ha pagpauli han iya mga priso?’+ 18  An ngatanan nga iba pa nga hadi han mga nasud,Oo, hira ngatanan, nahigda nga may kadungganan,An kada tagsa ha iya kalugaringon nga lubnganan.* 19  Pero ikaw iginlabog ngan waray iglubong,Pariho hin saha* nga nangingil-aran,Ngan gintabonan ka han mga ginpamatay nga ginpanbuno pinaagi han espada,Nga ginpanlabog ha batoon nga buho,Pariho hin patay nga lawas nga gintamak-tamakan. 20  Diri ka iglulubong kaupod nira,Kay imo ginbungkag an imo kalugaringon nga tuna,Imo ginpamatay an imo kalugaringon nga katawohan. An tulin han mga magburuhat hin maraot diri na gud ngangaranan utro. 21  Pag-andam kamo hin lugar nga paratayan para ha iya mga anak nga lalakiTungod han sala han ira mga kaapoy-apoyan,Basi diri hira bumuhát ngan sakupon an tunaNgan pun-on an tuna han ira mga syudad.” 22  “Mabuhát ako kontra ha ira,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo. “Ngan pupoohon ko tikang ha Babilonya an ngaran ngan an nanhibilin ngan an katulinan ngan an ngatanan nga tiarabot nga henerasyon,”+ nasiring hi Jehova. 23  “Ngan hihimoon ko hiya nga panag-iya han mga porkupino ngan usa nga lugar nga hanangon, ngan sisilhigon ko hiya pinaagi han silhig nga nagpupoo,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo. 24  Hi Jehova han mga hugpo nanumpa: “Kon ano an akon ginhunahuna, ito an mahitatabo,Ngan kon ano an akon desisyon, ito an matutuman. 25  Dudugmukon ko an Asiryano ha akon tuna,Ngan tatamaktamakan ko hiya ha akon kabukiran.+ An yugo nga iya iginbutang ha ira tatanggalon,Ngan an iya iginpas-an ha ira sugbong kukuhaon.”+ 26  Ini an desisyon* kontra ha bug-os nga tuna,Ngan ini an kamot nga nakaunat kontra* ha ngatanan nga nasud. 27  Kay hi Jehova han mga hugpo nagdesisyon na,Ngan hin-o an makakapugong hito?+ An iya kamot nakaunat na,Ngan hin-o an makakapabalik hito?+ 28  Han tuig nga namatay hi Hadi Ahaz,+ ini an mensahe nga iginpahayag: 29  “Ayaw pagrayhak, Filistia, an bisan hin-o ha imo,Tungod la kay nabari an baston han tawo nga nagbinalbag ha imo. Kay tikang ha gamot han halas+ may magawas nga malara nga halas,+Ngan an tulin hito magigin malara nga halas nga nalupad.* 30  Samtang an mga suhag han mga ubos nangangaonNgan an mga pobre nahigda nga may seguridad,Akon papatayon an imo gamot pinaagi hin gutom,Ngan an nanhibilin ha imo pamamatayon.+ 31  Nguyngoy, O ganghaan! Guliat, O syudad! An ngatanan dida ha imo mahahadlok, O Filistia! Kay may aso nga tiabot tikang ha norte,Ngan waray mga sundalo nga nahibubulag ha iya mga rumbay.” 32  Ano an angay nira ibaton ha mga mensahero han nasud? Nga iginpahamutang ni Jehova an pundasyon han Zion+Ngan an mga ubos han Iya katawohan maayop ha iya.

Mga footnote

O “Tatagan niya hira hin kapahuwayan.”
O “an mga nagdumara hadto han ira mga trabaho.”
O “pagtamay.”
O “an nagdumara han mga trabaho.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “nga mga kanding nga lalakí.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “balay.”
O “sanga.”
O “kaburut-on.”
O “nga andam maghampak.”
O “malara nga halas nga malaksi gumios.”